Tymczasowa przegroda na Wiśle

W dzisiejszym artykule poświęconym energetyce analizujemy wypowiedzi Pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, oraz dyrektora departamentu rozwoju systemu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Włodzimierza Muchy. Prezentujemy Państwu również wypowiedzi Krzysztofa Tchórzewskiego, które już pojawiły się na naszych łamach jednak dzisiaj są one w wersji anglojęzycznej.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Sprawdzone wypowiedzi

Piotr Naimski

Konstruowana jest tymczasowa przegroda na Wiśle, która spiętrzy wodę w taki sposób, aby chłodzenie bloku energetycznego w Kozienicach nie mogło być przerwane. Enea ma w tej chwili pozwolenie na budowę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Tymczasowy próg stabilizujący poziom wody na Wiślę jest projektem firmy “Enea” dla Elektrowni Kozienice. Według spółki elektrownia ta potrzebuje wody z Wisły do chłodzenia. Próg ma zapewnić że nie dojdzie do zbyt niskiego poziomu Wisły i w efekcie do braku chłodzenia w elektrowni.

Enea poinformowała o rozpoczęciu prac na progiem w sierpniu tego roku jednocześnie zapewniając o zdobyciu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń.

Pod koniec zeszłego roku budowa progu wzbudzała kontrowersje. Społecznicy informowali, że spółka Enea Wytwarzanie buduje próg bez wymaganych zgód m.in. decyzji środowiskowej.

Włodzimierz Mucha

Działania które podjęliśmy (PSE) to przede wszystkim przygotowaliśmy odpowiednie plany koordynacyjne roczne z uwzględnieniem w odpowiedni sposób planów remontów bloków poszczególnych elektrowniach to pozwala nam na zapewnienie odpowiedniego poziomu rezerw mocy takich które zapewniają nam bezpieczeństwo pracy systemu elektro-energetycznego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na oficjalnej stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych dostępne są Plany koordynacyjne  roczne 2016, 2017 i 2018, które zostały sporządzone w 2015 roku. Każdy z nich uwzględnia planowane remonty bloków poszczególnych elektrowni, podając konkretne daty ich przeprowadzanych (początek i koniec postoju) oraz typ. Plany koordynacyjne roczne zawierają również analizę bilansu mocy na poszczególne lata.

Podjęte działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej po sytuacji, która miała miejsce w sierpniu 2015 roku. Dnia 10 sierpnia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce wydały komunikat w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz podjętych w celu jego usunięcia działań. W komunikacie tym, który został nadany w programie 1 Polskiego Radia, określone zostały stopnie zasilania dla poszczególnych stref doby oraz obszar występowania ograniczeń. Dnia 12 sierpnia PSE na swojej stronie internetowej udostępniły również odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania. Komunikat jako przyczynę zaistniałej sytuacji podawał występowanie utrzymującej się fali upałów i niekorzystnej sytuacji hydrologicznej w kraju, co doprowadziło do ekstremalnych trudności w chłodzeniu w elektrowniach. Jednocześnie ograniczenia zdolności wytwórczych w elektrowniach systemowych nie zostały skompensowane mocami wytwórczymi innych źródeł, takich jak farmy wiatrowe ze względu na niekorzystne warunki wiatrowe.

Krzysztof Tchórzewski

85% of the energy still comes from coal.

Wybierz wartość Ukryj uzasadnienie

Truth

Assuming, it is in relation to the data on electricity production for 2015, the above statement should be considered as true, because the production of electric energy from both hard and lignite accounts for 84% of total production of the electric energy. And because the error is within 5% margin of adopted methodology, we consider the statement as true.

Structure of electricity production in 2015. (GWh)

Hardcoalfired power stations -51%

Lignite-coal-fired power stations – 33%

Natural gas power stations – 3%

Industrial power stations – 6%

Professional hydroelectric power plants – 1%

Wind and other renewable sources – 6%

Bez nazwy

Krzysztof Tchórzewski

Energy accounts for 10% of a citizen’s expenses, generally understood energy – thermal, electric and fuel.

We have energy accounts for 10% of the portfolio, expenses citizen energy generally understood thermal, electric, fuel.

Wybierz wartość Ukryj uzasadnienie

Truth

According to the data by GUS [Central Statistical Office of Poland], average monthly expenditure per one person on energy carriers in 2015 accounted for 11.4% of total expenditure. Based on the above data, the statement should be considered as true.image

Structure of average monthly expenditure per 1 person in households (% of total expenditure) in 2015

Summary of the data in the table:

Type of expenditure

The percentage of expenditures [%]

Food and non-alcoholic beverages

 

24.0

Alcoholic beverages, tobacco products and drugs

 

2.5

Clothing and footwear

 

5.4

Household equipment

 

8.7

Energy carriers

 

11.4

Housing equipment and running a household

 

5.0

health

 

5.3

transportation

 

8.8

communication

 

5.0

leisure and culture

 

6.7

education

 

1.0

restaurants and hotels

 

4.2

other goods and services

 

5.9

other expenditure

4.4

Krzysztof Tchórzewski

The Poles consume only 50% of electrical power of what the inhabitants of the old European Union countries do.

Wybierz wartość Ukryj uzasadnienie

False

The countries of so-called. „old” European Union (EU-15) are: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Spain, Netherlands, Ireland, Luxembourg, Germany, Portugal, Sweden, United Kingdom as well as Italy. The consumption of electricity per capita for each of these states and Poland is summarized below. The last column also shows the percentage of electricity consumption per capita in Poland in relation to each of the EU-15 countries.

State The final energy consumption per capita of a country [TOE/per capita] Energy consumption in Poland in comparison to a state [%]
Luxembourg 7.7 22.1
Finland 4.5 37.8
Sweden 3.3 51.5
Austria 3.3 51.5
Belgium 3.1 54.8
Netherlands 3 56.7
Germany 2.6 65.4
Denmark 2.5 68.0
France 2.3 73.9
Ireland 2.3 73.9
Great Britain 2.1 81.0
Italy 2 85.0
Spain 1.7 100.0
Poland 1.7
Portugal 1.5 113.3
Greece 1.4 121.4

 

When analyzing available data it is worth noting that for most of the EU-15 states electricity consumption per capita is higher than in Poland (except Portugal and Greece). It is difficult draw clear conclusion that the consumption is twice as high as in Poland because its level varies considerably (from 22.1 in Luxembourg to 121.4% in Greece).

The average value of the collected data (last column of the table) is 70.4%, which allows to say that the Poles consume an average of 70.4% „of what the inhabitants of the old European Union countries.”

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >