Udział Skarbu Państwa w spółkach węglowych

W dzisiejszym #FCEnergetyka realizowanym wspólnie z Instytutem Polityk Publicznych, analizujemy wywiad Krzysztofa Tchórzewskiego dla biznesalert.pl, wypowiedź Marosza Szefczovicza wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Piotra Naimskiego dla Financial Observer i Janusza Piechocińskiego na Twitterze, ponadto tłumaczymy na angielski opublikowane już wcześniej na naszych łamach wypowiedzi Mike’a Waite’a.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Tchórzewski

Ma ono (państwo) bezpośrednie udziały tylko w JSW jako większościowy udziałowiec. 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej 55,16% akcji spółki posiada obecnie Skarb Państwa, natomiast 44,84% akcji należy do pozostałych akcjonariuszy. Skarb Państwa jest więc większościowym udziałowcem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, co potwierdza również spis podmiotów o dominującym udziale Skarbu Państwa, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z tego samego dokumentu możemy dowiedzieć się również, że Skarb Państwa jest większościowym udziałowcem Lubelskiego Węgla BOGDANKA, będącego spółką węglową. W związku z tym nieprawdą jest, że JSW jest jedyną spółką węglową o większościowym udziale Skarbu Państwa w akcjonariacie.

Krzysztof Tchórzewski

W PGG Skarb Państwa ma tylko jedną akcję.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Polskiej Grupie Górniczej  Skarb Państwa rzeczywiście posiada tylko jedną jej akcję. Informację tę można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Grupy Górniczej.

Krzysztof Tchórzewski

Nasze działania restrukturyzacyjne powodują, że  zatrudnienie w tym sektorze(wydobycia węgla) zmniejsza się z miesiąca na miesiąc, choć nie ma zwolnień. Są dobrowolne odejścia i urlopy górnicze. Nie prowadzimy siłowej redukcji zatrudnienia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych dostępnych w raporcie przygotowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Katowicach na zlecenie Ministerstwa Energii wynika, że na ostatni dzień grudnia 2015 r. zatrudnienie w sektorze górniczym wynosiło 89 924 osób, natomiast na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudnienie wyniosło: 85 682 osób, oznacza to redukcję 4242 etatów.

Katowicka ARP wylicza, że w przypadku 4266 pracowników odejścia z pracy w kopalniach związane były z przyczynami leżącymi po stronie pracowników (m. in. emerytury i renty).

W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Krzysztof Tchórzewski

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość spółki(JSW) to na początku wiosny wynosiła ona poniżej 1 mld zł, a obecnie jest to 8 mld zł.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Na dzień 13.11.2016 r. kapitalizacja giełdowa JSW wynosiła 9,2 mld zł, z kolei na dzień 31.03.2016 r. było to 1,6 mld zł. W związku z tym, że podana wartość podana na koniec wiosny nie mieści się w granicy błędu, a wartość na dzień dzisiejszy w związku z dynamiczną sytuacją jest ciężka do oszacowania, gdyż nie znamy dokładnej daty przeprowadzenia wywiadu wypowiedź uznajemy za manipulację.

Marosz Szefczovicz

Możliwość wytwarzania energii słonecznej w Europie, na przykład, jest już 4 razy większa niż w Stanach Zjednoczonych; to prawie połowa całkowitej światowej.

Solar power capacity in Europe, for example, is already 4 times bigger than in the US; it’s almost half of the world’s total.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem BP Statistical Review of World Energy June 2016 zainstalowana moc paneli fotowoltaicznych w Europie na koniec 2015 roku wyniosła: 96893 MW, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych było to: 25577 MW. Oznacza to, że zainstalowana moc paneli fotowoltaicznych w Europie jest prawie czterokrotnie większa niż w Stanach Zjednoczonych (dokładnie jest to 3,8 razy).

Zgodnie z przytoczonym raportem moc zainstalowana w energetyce solarnej na świecie wynosi 230606 MW. Procentowy udział Europy wynosi: 42%.

According to a report: BP Statistical Review of World Energy June 2016 the installed capacity of photovoltaic power panels in Europe at the end of 2015 was 96893 MW, while in the USA: 25577 MW. It means that installed capacity of photovoltaic power in Europe is nearly four times larger than in the USA (3,8 times larger exactly).

According to report installed capacity of photovoltaic power worldwide amounts to 230606 MW. Europe’s contribution amounts to 42%.

Piotr Naimski

Średni koszt energii elektrycznej na gospodarstwo domowe wynosi w Niemczech 4-5% ogólnych wydatków, w Polsce jest to ok. 10%.

The average per household cost of electricity is 4-5 percent in Germany of overall outgoings and in Poland about 10 percent.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Energy Transition The German Energiewende przeciętnie statystyczne gospodarstwo domowe w Niemczech wydaje 2,6% budżetu na energię elektryczną, zaś w Polsce zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne gospodarstwo domowe wydaje 11,4% budżetu na energię elektryczną.

According to data available from Energy Transition The German Energiewende an average household in Germany spends 2,6% of its budget on electricity, while in Poland, according to data available from Central Statistical Office of Poland average household spends 11,4% of its budget on electricity. 

Janusz Piechociński

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według opublikowanego przez Bloomberg New Energy Finance raporcie wydatki na farmy wiatrowe w pierwszym półroczu wyniosły ponad 20 mld USD, a w okresie od lipca do września było to już 2,4 mld USD. Donosi tak również portal energetyka.inżynieria o czym można przeczytać tutaj. 

Mike Waite

Since Germany began to decommission reactors, an increase in CO2 emission has been observed. Alongside, the Germans saw an rise in the prices of electricity, as well as greater volatility in electrical grid.

Wybierz wartość Ukryj uzasadnienie

Manipulation

In May 2011, in Germany, Angela Merkel’s cabinet on decommissioning 8 out of 17 German power plants and gradual decommissioning the next until the final abandonment of nuclear energy by 2022.

In 2012 and 2013, that is after decommissioning the reactors, the emission of CO2 temporarily increased, however, it decreased between 2014-2015.

The price of electricity has increased, which is primarily the result of Germany’s efforts to use the largest share of RES in the energy mix.

The destabilization of electrical grid does not occur also because of a stable plan, which involves replacing power from the decommissioned plants with a surplus generated by other plants, mainly from RES.

Mike Waite

Sweden has recently resigned from a penalty tax on producing nuclear energy. This led to a decision by the Swedish energy suppliers to extend the life of currently operating reactors, in order to maintain this environment safe energy source.

Wybierz wartość Ukryj uzasadnienie

Truth

On June 10, 2016, Swedish government approved the decision, that from 2017 the penalty tax on producing nuclear energy will be liquidated.

E.On Vattenfal and Fortum have taken a decision to continue operation of reactors.

The Swedish government wants, by 2050, to switch into 100% RES, as well as is considering replacing old reactors with new ones, which would ensure greater security, because currently operating reactors were built in the 70s and 80s. There are 10 reactors operating at the moment. Owing to the liquidation of the tax, companies producing energy from atom generate a bigger profit.

Mike Waite

Funding from ECA supports national export of goods and services by providing foreign customers with long-term loans of up to 85% of a nuclear project, with very favorable interest rates.

Wybierz wartość Ukryj uzasadnienie

Truth


T
he ECA (Export Credit Agency) is a private or quasi-government institution engaged in export credits. An export credit is a medium or long-term specific purpose credit. It is designed to finance a project or export contract.

According to the information available on the Export Credit Insurance Corporation (Export Credit Insurance Corporation): Agreement on Officially Supported Export Credits (OECD Consensus) sets out the financing of export transactions provided by the Member States of the OECD with loans of repayment period of 2 years or more. The primary purpose of the Consensus is to ensure equal conditions of competition among exporters, based on quality and price of exported goods and services, not on more favorable terms of support offered by governments. Some sectors, in view of the technical and financial specificities, have been regulated by sectoral agreements. Ships, nuclear power plants, civilian aircraft, renewable energy / climate change mitigation / water projects, rail transport and coal-fired plants are covered under additional agreements. The current text of the Agreement is to be found at www.oecd.org/trade/xcred/.

The most favorable conditions for export credits with the support of the state, including the minimum level of the advance and the maximum repayment of the loan, as well as the conditions of insurance, such as minimum insurance rates, have been established as part of the OECD Consensus. The export transactions supported by the OECD member states are also subject to additional requirements related to the protection of environment, combating bribery of public officials in international transactions and initiating actions to balance in low-income countries.
The OECD Consensus OECD defines the maximum amount of financial support as just 85% of export value, it means that a buyer must provide their own contribution of at least 15% of the export value. Detailed information on export credits can be found on the website of the Ministry of Finance.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >