UE a stosunki polsko-rosyjskie

11.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kanclerz Angela Merkel na szczycie w Samarze starała się poprawić stosunki między Rosją, a Unią Europejską, które zostały mocno nadszarpnięte, m.in. przez konflikt o rosyjskie pomniki w Estonii czy wprowadzenie embarga na import polskiego mięsa.

„Ta kwestia jest sprawą Unii Europejskiej”.

 

Jose Manuel Barroso również wsparł Polskę w tej kwestii:

„Problem Polski jest problemem europejskim”.

W szczycie brali udział także: komisarz UE ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa Benita Ferrero-Waldner, Minister Spraw Zagranicznych Niemiec FrankWalter Steinmeier czy Siergiej Ławrow- Minister Spraw Zagranicznych Rosji.

Przed samym szczytem, Parlament Europejski wystosował rezolucję, w której znalazły się kwestie odnoszące się bezpośrednio do kryzysu na linii Moskwa-Warszawa. Świadczy to o fakcie, że interesy Polski w tej kwestii, żywotnie interesowały UE. Całość rezolucji tutaj.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.