Umieralność Polaków

16.04.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku zmarło 402,9 tysięcy ludzi, a w roku 2016 – 388 tysięcy. Oznacza to, że w  zeszłym roku zmarło o 3,8 proc. więcej ludzi niż w roku 2016.

Jednak z analizy miesięcznej liczby zgonów w 2017 w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2016 wynika, że największy wzrost umieralności miał miejsce w styczniu 2017 roku, kiedy zmarło o 33,3% więcej ludzi niż w styczniu 2016 roku. W pozostałych miesiącach różnica nie jest już tak znacząca.

R. Miller w swej wypowiedzi mógł się sugerować doniesieniami medialnymi (zbliżone w wymowie artykuły dotyczące znaczącego wzrostu umieralności Polaków pojawiły się między innymi w Fakcie oraz na portalu Telewizji Republika), jednak dotyczyły one danych styczniowych, które nie są reprezentatywne w perspektywie ogólnorocznej. Z kolei kontekst wypowiedzi posła R. Millera to właśnie zdaje się sugerować. Z tego też względu, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Rajmund Miller
Poseł Platformy Obywatelskiej


W zeszłym roku umieralność Polaków rok do roku wzrosła o 35%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.