Ustawa „Za życiem”

W opinii publicznej rozgorzała dyskusja na temat rządowego projektu ustawy “Za życiem”, który ma wspierać kobiety w ciąży i ich rodziny w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny. Program został zapowiedziany przez Beatę Szydło 6 października, a zaprezentowany 28 października. Co tak naprawdę znajduje się w projekcie i w jakim stopniu pomoże rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi?

Celem projektowanych rozwiązań jest uregulowanie w sposób kompleksowy wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Pierwsze zdanie uzasadnienia czym projekt ma być i dla jakich osób został przygotowany. Jego zapowiedź zbiegła się z odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy Ordo Iuris przewidującego całkowity zakaz aborcji. Jak mówiła Beata Szydło podczas jego zapowiedzi jest to ”program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę i urodzić dziecko nawet w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach”.

Wsparcie przedstawione w tej ustawie ma przede wszystkim polegać na zapewnieniu dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, dostępu do diagnostyki prenatalnej i odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych. Ponadto obejmuje ono również m.in. jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, zaopatrzenie w wyroby medyczne, wsparcia psychologicznego. Przedstawiono również nowe zadania asystentów rodziny, którzy mają koordynować to wsparcie. Będzie ono finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy i corocznie będzie na nie przeznaczane nie więcej niż 70 mln zł. Najczęściej komentowanym w mediach przepisem jest art. 9 mówiący o jednorazowym świadczeniu w wysokości 4000 zł na dziecko, u którego w okresie prenatalnym ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Wniosek o wypłatę świadczenia należy zgłosić w terminie do 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. Ustawa zobowiązuje Radę Ministrów do utworzenia programu wsparcia dla rodzin “Za życiem”, który ma zostać przyjęty do końca roku. Program ma dotyczyć: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opieki, wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych

W trakcie prac nad ustawą zgłoszone zostały poprawki. Jedną z najważniejszych jest poprawka PSL, które proponowało stałe i comiesięczne świadczenie w wysokości 500 zł dla dzieci, których choroba powstała w prenatalnym okresie rozwoju lub w trakcie porodu albo wczesnego dzieciństwa. Poprawka została zarekomendowana do odrzucenia przez komisję.

Analizując ustawę “Za życiem” należy zwrócić w szczególności uwagę na przepis, zgodnie z którym Rada Ministrów musi do końca roku przyjąć program o tej samej nazwie. W związku z tym, że będzie to program rządowy, najprawdopodobniej będzie doprecyzowywał przepisy analizowanej ustawy. Potwierdzają to w swoich wypowiedziach politycy partii rządzącej m.in. Patryk Jaki i Jacek Sasin.

Sprawdzone wypowiedzi

Patryk Jaki

Jeżeli spojrzeć na niepełnosprawności w Polsce jest 3 mln takich ludzi.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Najnowsze dane odnośnie osób niepełnosprawnych znajdują się w Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 r. Ogólna ilość osób niepełnosprawnych wyniosła 4 mln 697 tys. jednak ilość niepełnosprawnych prawnie tj. takich osób, które posiadały odpowiednie, aktualne orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony wynosi 3 mln 131 tys. W związku z tym, że Patryk Jaki mówił o liczbie osób niepełnosprawnych w kontekście pomocy państwa dla nich, a jedynie osoby niepełnosprawne prawnie mają możliwość otrzymywania takiej pomocy wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >