W jakim przypadku żołnierz może stracić stopień wojskowy?

Gościem Radia ZET w środę rano był Andrzej Dera. Rozmowa Konrada Piaseckiego z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP skoncentrowana była przede wszystkim wokół tematu 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz zmianom wprowadzonym w ustawie o zgromadzeniach. Andrzej Dera odniósł się również do zapowiedzi odebrania Wojciechowi Jaruzelskiemu oraz Czesławowi Kiszczakowi stopni generalskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Dera

Bo prawo tutaj mówi wprost, na dzień dzisiejszy, że można odebrać stopień wojskowy, to jest ustawa o powszechnym obowiązku obrony, zrzeczenia się, uprawomocnienia się wyroku sądu orzekającego środek karny pozbawienia praw publicznych, albo degradacji, albo odmowy złożenia przysięgi wojskowej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Sytuację utraty stopnia wojskowego reguluje artykuł 78 ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z tym przepisem żołnierz może utracić stopień wojskowy w następujących przypadkach:

  1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego
  2. uprawomocnienia się wyroku sądu orzekającego środek karny pozbawienia praw publicznych albo degradacji
  3. odmowy złożenia przysięgi wojskowej.

W związku z powyższym, aktualny stan prawny przewiduje możliwość pozbawienia żołnierza stopnia wojskowego jedynie wskutek jego działań (zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmowy złożenia przysięgi wojskowej) lub prawomocnego wyroku sądu orzekającego środek karny pozbawienia praw publicznych albo degradacji.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >