Waldemar Pawlak o wątpliwościach referendalnych

W gazetce „Koniczynka” opublikowanej na stronie wyborczej Waldemara Pawlaka, który jesienią ubiega się o miejsce w Senacie ukazał się wywiad, w którym poruszono kilka kwestii związanych z referendami. Sprawdziliśmy co ma do powiedzenia w kwestii ostatnich pytań referendum zarządzonego przez Bronisława Komorowskiego i proponowanego przez Andrzeja Dudę. Sprawdźcie sami!

Sprawdzone wypowiedzi

Waldemar Pawlak

Trzecia kwestia czyli ustawa o rozstrzyganiu wątpliwości na rzecz podatnika, została uchwalona i podpisana przez prezydenta.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją w sprawie ustawy o zmianie ustawy dotyczącej ordynacji podatkowej opublikowanej na stronie prezydenta:

“nowelizacja wprowadza do przepisów Ordynacji podatkowej, wyrażoną expressis verbis zasadę, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika” – jest to jeden z trzech zakresów przedmiotowych, które można znaleźć w tej ustawie.

Dokument ten został podpisany 5 sierpnia 2015 roku.

Waldemar Pawlak

W sprawie lasów, PiS już raz miał szansę się wypowiedzieć przy zmianie Konstytucji. To wtedy PiS tę zmianę Konstytucji gwarantującą nienaruszalność własności lasów państwowych, to PiS tę zmianę ustawy konstytucyjnej odrzucił.

Prawda Ukryj uzasadnienie

 

PiS był przeciwny zmianom dotyczącym Lasów Państwowych w Konstytucji. Projekt zakładał iż “lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie”.

 W dniu 13 marca 2014 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 2374). Projekt zawiera w art. 1 propozycję dodania w Konstytucji RP nowego art. 74a, o następującym brzmieniu:

„Art. 74a. 1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie.

2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

3. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa.”

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >