Weryfikacja wypowiedzi polityków na temat ustawy o lasach

We wtorkowych rozmowach publicystycznych dominującym tematem była ustawa zezwalająca na wycinkę drzew przez prywatnych właścicieli nieruchomości. Ustawa zaczęła budzić kontrowersję od momentu gdy media zaczęły opisywać wycinkę drzew i krzewów przed urzędem  Dzielnicy Warszawa – Śródmieście. Wycinkę tę umożliwiła ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Na jej mocy od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa upraszcza też regulacje dotyczące wycinki oraz daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.

Sprawdziliśmy wypowiedzi dotyczące ustawy oraz stanu środowiska w Polsce, które zostały wygłoszone przez ministra ochrony środowiska Jana Szyszko w Radiu Plus oraz prezesa stowarzyszenia Miasto jest Nasze Jana Śpiewaka w wywiadzie dla se.pl.

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Śpiewak

Za rządów pani prezydent w stolicy wycięte zostało 230 tysięcy drzew. Przez dekadę prawie ćwierć miliona dorosłych drzew

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawa, w latach 2007-2016 na terenie m. st. Warszawa wycięto 231 016 drzew.

Warto nadmienić, że w tym samym okresie zostało zasadzonych 271 569 drzew. Oznacza to, że w okresie rządów Hanny Gronkiewicz – Waltz w mieście przybyło 40 553 drzew.

Jan Śpiewak

Warto pamiętać, że już teraz 40 tysięcy osób rocznie umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała pracę: Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease”(Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego: Globalna ocena obciążenia oraz narażenia na choroby). Według danych w niej zawartych z powodu zanieczyszczeń powietrza w  2012 roku zmarło w Polsce 26 589 osób między 41 a 59 rokiem życia (s.38,39,62 raportu).

Nowsze dane zawarte w publikacji Co wiemy o smogu? Raport dotyczący informowania o zanieczyszczeniu powietrza Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy z 2015 roku wskazują, że z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera w Polsce około 43 tysiące osób rocznie. Dzieje się tak ponieważ oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem zwiększa ryzyko wystąpienia między innymi: nowotworów, astmy, raka płuca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych, zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby Alzhaimera, udaru mózgu, bezpłodności, przedwczesnego porodu czy nawet obumarcia płodu (s.5).

Powyższe dane potwierdził także komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella. W wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP) z 2016 roku stwierdził, że w Polsce liczba przedwczesnych zgonów ze względu na złą jakość powietrza wynosi około 44 tysięcy osób rocznie. Nie jest to jednak wyłącznie polski problem. W całej Europie z powodu zanieczyszczeń powietrza dochodzi do 440 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie.

Jan Szyszko

Mamy ponad 1,8 mln ha prywatnej własności leśnej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Raportem o stanie lasów w Polsce 2015 powierzchnia lasów w Polsce z uwzględnieniem gruntów związanych z gospodarką leśną wynosi  9 mln 420 tys. ha z czego lasy prywatne stanowią 19,2%, co daje  1 mln 809 tys. ha.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >