Wezwanie Donalda Tuska do prokuratury

Gościem audycji Sygnały dnia w radiowej Jedynce był Rafał Trzaskowski. Głównym poruszonym tematem audycji było kolejne w ostatnim czasie wezwanie Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska do polskiej prokuratury w charakterze świadka w sprawie dotyczącej nieprzeprowadzenia sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej.

Mam wrażenie, że Donald Tusk będzie bez przerwy wzywany do Warszawy, że to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości na dezawuowanie szefa Rady Europejskiej

-ocenił polityk Platformy Obywatelskiej. Zdaniem Rafała Trzaskowskiego wezwania Donalda Tuska do prokuratury są niczym nieuzasadnione. Polityk przypomniał również o przewidzianej w prawie możliwości przesłuchania obywatela polski przebywającego poza granicami kraju w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej, która nie została zastosowana wobec Donalda Tuska.

Sprawdzone wypowiedzi

Rafał Trzaskowski

Jeżeli [wezwania Donalda Tuska do prokuratury] nie były polityczne to dlaczego nie można by tego zrobić w konsulacie Polskim [w Brukseli] przecież prawo na to pozwala.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przepis pozwalający na przesłuchanie świadka, oskarżonego lub świadka za granicą znajduje się w kodeksie postępowania karnego, którego 586  § 1 kpk stanowi:

“O doręczenie pisma przebywającej za granicą osobie, która ma obywatelstwo polskie, lub o przesłuchanie takiej osoby w charakterze oskarżonego, świadka lub biegłego sąd lub prokurator zwraca się do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

Z kolei przepis dający uprawnienia konsulatowi Rzeczypospolitej Polskiej do między innymi przesłuchania obywatela polskiego znajduje się w ustawie o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, którego art. 18. stanowi, że:

1.“Na wniosek sądu lub innego właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej konsul:

1)   doręcza pisma i inne dokumenty;

2)   przesłuchuje strony, podejrzanych, świadków i biegłych;

3)   przekazuje do wykonania sądom i innym organom państwa przyjmującego wnioski o udzielenie pomocy prawnej.

2.Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 konsul wykonuje, stosując odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego, jeżeli odbiorca pisma lub innego dokumentu albo osoba, która ma być przesłuchana, jest obywatelem polskim i zgadza się dobrowolnie przyjąć pismo lub inny dokument albo złożyć zeznanie, wyjaśnienie lub opinię.”

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >