Wiceminister Patryk Jaki w Minęła Dwudziesta

Patryk Jaki był gościem w Minęła Dwudziesta na antenie TVP Info. Podczas programu padła wypowiedź, która odbiła się głośnym echem w mediach społecznościowych. Sprawdziliśmy ją.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Patryk Jaki

Za czasów rządów PO i PSL zatrudniono 1,5 mln nowych urzędników.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jak podaje GUS, z dniem 31 grudnia 2007r., przeciętne zatrudnienie w sferze budżetowej w w sekcji “administracja publiczna, obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” wynosiło 514 728 osób. GUS zalicza do tej kategorii: administrację państwową (naczelne i centralne organy administracji, urzędy wojewódzkie), administrację samorządu terytorialnego (gminy i miasta na prawach powiatu, powiaty, województwa) oraz samorządowe kolegia odwoławcze.

1

W tym przeciętne zatrudnienie w samej administracji publicznej wynosiło 379 864 osoby.

2

Według danych GUS, zawartych w raporcie “Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku”, przeciętne zatrudnienie w sferze budżetowej w sekcji “Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne” wynosiła 552 295 osób.

3

Przeciętne zatrudnienie w samej administracji publicznej (stan z 31 grudnia 2015r.) wynosiło 426 384 osoby.  

4

Jak widać, różnica pomiędzy rokiem 2015, a 2007 w przypadku sekcji “Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne” wynosi 37 567 stanowisk, a w przypadku samej administracji publicznej 46 520 stanowisk.

Sprawdzając powyższą wypowiedź zweryfikowaliśmy nie tylko przyrost zatrudnienia, ale także sumę nowych przyjęć do pracy w omawianym sektorze gospodarki narodowej.  

Okres rządów Platformy Obywatelskiej obejmował lata 2007- 2015. W tym okresie odnotowano w sumie 732 741 nowych przyjęć do pracy pracowników pełnozatrudnionych w sektorze “Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne” (GUS nie przedstawia odrębnych statystyk dotyczących jedynie przyjęć pracowników w samej administracji publicznej). Poniższe zestawienie opisuje ile osób, według GUS, przyjęto w poszczególnych latach:

Niezależnie od sposobu ujęcia tej kwestii urzędników (różnica w poziomie przeciętnego zatrudnienia; liczba przyjęć do pracy), liczba podana przez wiceministra sprawiedliwości jest błędna.

Natomiast błąd może mieć swoje źródło w tym, że całkowite zatrudnienie w sferze budżetowej (administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna) oscyluje wokół 1,5 miliona.

Według danych GUS z roku 2015 jest to dokładnie 1 478 289 zatrudnionych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >