Witek w Jeden na jeden

07.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z danych zamieszczonych przez Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka spór zbiorowy w Centrum Zdrowia Dziecka między pielęgniarkami a zarządem szpitala rozpoczął się w grudniu 2014 roku.

Wtedy to pielęgniarki zażądały podniesienia zasadniczego wynagrodzenia o 35% (w stosunku do poziomu wynagrodzeń z grudnia 2014). Ten jedyny postulat pomimo, iż wprowadzano w tym czasie podwyżki, nie zmienia się przez następne półtorej roku.

We wrześniu 2015 roku miała miejsce tak zwana podwyżka Zembali ówczesnego ministra, która opiewała na 1600zł brutto.

Od 24 maja bieżącego roku strajk rozpoczął się na nowo, po wcześniejszych ustaleniach wewnętrznych. O 7.00 pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów.

Rozmowy Centrum Zdrowia Dziecka z pielęgniarkami rozpoczęły się natychmiastowo, jednak nie przyniosły pożądanych skutków.

30 maja 2016 roku w w tej sprawie interweniował Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, jednak jego interwencja nie wniosła nic do sporu, tak samo jak późniejsze interwencje wiceministrów.

Na dzień dzisiejszy (07.06.) strony nie osiągnęły porozumienia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.