Witold Bańka o akredytowanych laboratoriach WADA

04.02.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na świecie działa 30 laboratoriów akredytowanych przez Międzynarodową Agencję Antydopingową (WADA), w tym jedno w Warszawie oraz jedno w Afryce (w RPA).

Na liście akredytowanych laboratoriów opublikowanych na stronie WADA znajduje się w sumie 31 placówek, jednak jedna z nich (w Bukareszcie) została zawieszona z powodu niespełnienia wymaganych standardów.

Wśród akredytowanych laboratoriów 5 znajduje się w Ameryce Północnej, jedno w Ameryce Południowej, 6 w Azji, jedno w Oceanii, jedno w Afryce oraz 17 w Europie.

Jedyne polskie laboratorium akredytowane przy WADA znajduje się w Warszawie na ulicy Trylogii.

Jedyne akredytowane laboratorium w na kontynencie afrykańskim znajduje się w mieście Bloemfontein w Republice Południowej Afryki.

Wypowiedź kwalifikujemy jako prawdę, ponieważ obecnie działa 30 laboratoriów akredytowanych przez WADA, w tym jedno w Warszawie i jedno w Afryce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.