Witold Kołodziejski w Sygnałach Dnia PR1

06.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ze sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2015 wynika, iż KRRiT przekazało na działalnośc mediów publicznych 750 milionów złotych uzyskanych z abomentu. Telewizji Polskiej przypadło w udziale 404,2 mln, Polskie Radio otrzymało 180,6 mln, a rozgłośnie regionalne radia publicznego 165,2 mln. Dokładnie dokładnie taka sama była łączna wysokość wpływów abonamentowych w roku 2014. 444 mln zł otrzymała Telewizja Polska, 164 mln zł Polskie Radio, a rozgłośnie regionalne Polskiego Radia – 142 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.