Witold Waszczykowski gościem Salonu Politycznego Trójki

Minister Spraw Zagranicznych był gościem Beaty Michniewicz w programie Salon Polityczny Trójki. Witold Waszczykowski wypowiadał się między innymi na tematy rosyjskiej reakcji na sankcje oraz nakładów pieniężnych Rosjan na armię.

Sprawdzone wypowiedzi

Witold Waszczykowski

Rosja wzmacnia cały czas od lat swój budżet wojskowy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wydatki Rosji na wojsko w latach 2006- 2015

st

*W cenach stałych z roku 2014

Wydatki Rosji na wojsko według danych zebranych przez Stockholm International Peace Research Institute od roku 2006 systematycznie wzrastają i w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyły się  blisko dwukrotnie z 47 mld $ do 91 mld $.

Innym wyznacznikiem mogącym charakteryzować nakłady przeznaczane na armię jest procent PKB. Według tego wyznacznika wydatki na wojsko rosną od 2011 i obecnie stanowią 5,4% PKB Rosji. Jest to o blisko 1 punkt procentowy PKB więcej niż w roku poprzedzającym, podczas gdy poprzednie wartości procentu oscylowały w okolicach 4% PKB.

Witold Waszczykowski

Sankcje nałożone na Rosję działają – gospodarka siadła, dochody siadły.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według Raportu Banku Światowego z kwietnia 2016 roku, na zły stan gospodarki rosyjskiej w latach 2014 i 2015 miały wpływ dwa czynniki: spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach oraz sankcje gospodarcze, zwłaszcza te wprowadzone przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone.

Stwierdzenie “gospodarka siadła” można odnieść do zahamowania wzrostu PKB, co obrazuje poniższy wykres:

(źródło: Bank Światowy). Wspomniany powyżej raport mówi także o przewidywanych spadkach w dochodzie narodowym. (str. 9 The adjustment to the worsening external environment caused an estimated 10 percent drop in gross domestic income, which sapped consumer demand and discouraged investment.).

rus

Jednocześnie raport mówi o poprawie stanu gospodarki rosyjskiej w 2016 roku.

Na podstawie powyższych danych, które jednoznacznie wskazują na zahamowanie gospodarki wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą. Warto jednak zauważyć, że sankcje nie są jedynym istotnym powodem tego zahamowania.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >