Witold Waszczykowski o obecności Polski w Unii Europejskiej

Witold Waszczykowski w dniach 15-16 listopada 2017 r. dwukrotnie był gościem serwisów informacyjnych: programu Gość Wydarzeń POLSAT NEWS oraz Porannej Rozmowy RMF FM. Minister Spraw Zagranicznych komentował zagadnienia związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej i jej odbiorem przez inne państwa UE w kontekście ostatniej krytycznej wobec Polski rezolucji w sprawie praworządności uchwalonej przez Parlament Europejski.

Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych „Zostań Społecznym Komandosem!”. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdzone wypowiedzi

Witold Waszczykowski

Polska wpłacała miliardy do budżetu na fundusz stabilizacyjny i nie była zapraszana nawet na obserwatora czy to strefy euro, czy G20.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Na podstawie Traktatu Ustanawiającego Europejski Mechanizmu Stabilizacji Finansowej z 2010 r. (EFSM), powstałego jako pokłosie kryzysu finansowego z 2008 r. Polska, jako kraj nienależący do strefy euro mogła prosić o pomoc o skorzystanie z instrumentu wsparcia bilansów płatniczych. Podobną instytucją dla państw strefy euro był Europejski Instrument Stabilizacji Finansowej (EFSF). Obie instytucje przekształciły się w Europejski Mechanizm Stabilności (ESM), służący pomocą dla państw strefy euro w wypadku potrzeby wsparcia finansowego. Polska nie ma obowiązku wpłacania środków na rzecz funduszu – nie jest bowiem członkiem strefy euro.

Prawdą jest, że Polska nie uczestniczyła w spotkaniach państw członkowskich strefy euro, niejako z definicji. Minister Waszczykowski pomija jednak kluczową kwestię, że zgodnie z informacją na stronie Rady Europejskiej przynajmniej raz w roku państwa, które ratyfikowały Pakt Fiskalny z 2012 r, a do których Polska należy, biorą udział w szczytach eurogrupy dotyczących konkretnych obszarów polityki finansowej w ramach tzw. formatu euro plus.

Mateusz Morawiecki jest pierwszym polskim przedstawicielem w historii szczytów G20. Wicepremier wziął udział w szczycie na zaproszenie Niemiec, które w tym roku są gospodarzem spotkania, dzięki czemu mogą wystąpić o udział państw niebędacych członkami grupy. Prawdą jest, że to pierwszy raz kiedy Polska samodzielnie bierze udział w obradach G20. Należy jednak zaznaczyć, że na szczytach grupy G20 Polska jest reprezentowana pośrednio, jako członek UE. Ponadto, na spotkaniach ministrów finansów państw G20, UE jest reprezentowana przez ministra państwa aktualnie sprawującego prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W 2011 r. sprawująca prezydencję Polska aktywnie uczestniczyła w pracach G20 na szczycie we Francji.

Ponadto, nawet gdyby Polska w istocie była płatnikiem do ESM, nie mogłoby to mieć wpływu na jej udział w obradach grupy G20, która jest ciałem nieformalnym i niezależnym od Unii Europejskiej. Te dane są zatem nieporównywalne. Wypowiedź Witolda Waszczykowskiego uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych


Polska wpłacała miliardy do budżetu na fundusz stabilizacyjny i nie była zapraszana nawet na obserwatora czy to strefy euro, czy G20.

Witold Waszczykowski

Polska dostarcza w tej grupie dwóch milionów pracowników delegowanych, którzy co roku poruszają się po Europie, około 1/4 – pół miliona.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W aktach prawa Unii Europejskiej pracownik delegowany jest definiowany jako ten, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje. Jak wynika z publikacji Komisji Europejskiej „Posted workers in the EU”, w 2015 r. na terenie UE przebywało 2 050 000 pracowników delegowanych, co stanowiło 0,9% całego zatrudnienia w Unii. Polska wysyła najwięcej pracowników delegowanych w całej UE. Z powyżej przytoczonych danych wynika, że liczba ta przekroczyła 450 000 pracowników. Stanowi to ok. 3% ogólnego zatrudnienia w naszym kraju. Wypowiedź Witolda Waszczykowskiego uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych


Polska dostarcza w tej grupie dwóch milionów pracowników delegowanych, którzy co roku poruszają się po Europie, około 1/4 – pół miliona.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >