Czy brytyjski parlament był przeciwny interwencji w Syrii?

03.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Parlament Brytyjski zagłosował przeciw wnioskowi premiera Camerona o podjęcie działań militarnych przeciwko prezydentowi Syrii, Basharowi Al-Assadowi.

Polskie źródło.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.