Władysław Kosiniak- Kamysz w radiowej Jedynce

Gościem Rozmowy dnia w Programie I Polskiego Radia był Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawdzone wypowiedzi

Władysław Kosiniak-Kamysz

Dziś, kiedy tam sytuacja na rynku pracy też jest trudniejsza po kryzysie w całej Europie, bezrobocie w strefie euro jest 11,5, średnia w Unii Europejskiej to jest 10,1, w Polsce 8,8.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu za sierpień 2014 roku, bezrobocie w strefie euro faktycznie wnosiło 11,5%. Jednocześnie w tym samym okresie bezrobocie w całej Unii wyniosło 10,1%, natomiast w Polsce 8,8%.

Władysław Kosiniak-Kamysz

I nieprzypadkowo też król Holandii po objęciu tronu pierwszą swoją wizytę skierował do Polski, pierwszą oficjalną wizytę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wizyta króla Wilhelma Aleksandra w naszym kraju, która odbyła się pomiędzy 24, a 25 czerwca tego roku, była jego pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą, od czasu przejęcia przez niego tytułu królewskiego 30 kwietnia 2013 r.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Nie stało się tak, nie pogorszyła się sytuacja, od kiedy wszedł urlop rodzicielski roczny kobiet, na rynku pracy, wręcz przeciwnie – wzrosła ilość zatrudnionych kobiet.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa wydłużająca okres płatnego urlopu związanego z urodzeniem dziecka do jednego roku weszła w życie z dniem 1 września 2013 r. Co prawda w roku 2013 spadła liczba kobiet pracujących, natomiast już w  I kwartale 2014 roku wyniosła ona 7011 tys. co stanowi bardzo duży wzrost w stosunku do poprzednich lat, dlatego słowa możemy uznać za prawdziwe.

Rok

Uśredniona liczba kobiet pracujących w tys.

2010

6908

2011

6914

2012

6940

2013

6927

opracowano na podstawie danych GUS z lat 2010-2012, I kwartału 2013, II kwartału 2013, III kwartału 2013, IV kwartału 2013

 

Władysław Kosiniak-Kamysz

Rzuca na kolana na pewno w ogóle liczba osób korzystających z urlopu rodzicielskiego, bo to jest ponad 130 tysięcy.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z danych opublikowanych 02.10.2014r., odnoszących się do lipca bieżącego roku wynika, że z urlopu rodzicielskiego skorzystało blisko 130 tys. uprawnionych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >