Włodzimierz Cimoszewicz Gościem Radia ZET

W dniu dzisiejszym gościem u red. Moniki Olejnik na antenie Radia Zet był Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości i marszałek Sejmu. Tematyka poruszona w rozmowie była  bardzo różnorodna, od kwestii bezpieczeństwa, raportu OECD aż do sporu o Trybunał Konstytucyjny.

Sprawdzone wypowiedzi

Włodzimierz Cimoszewicz

Po ataku z 2001 roku na Stany Zjednoczone, na Nowy Jork i Waszyngton przyjęto tak zwaną „patriot act” ustawę patriotyczną, w której tak dalece wyposażono służby specjalne w rozmaite, nowe kompetencje w zakresie inwigilowania zwykłych ludzi, że doszło do ogromnych nadużyć.

Prawda Ukryj uzasadnienie

23 października 2001 r. został wniesiony do Izby Reprezentantów projekt ustawy Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001.

Ustawa została przyjęta w obu izbach Kongresu ogromną większością głosów, następnie stała się prawem 26 października 2001 r.

Inicjatywa ustawodawcza prowadząca do uchwalenia aktu była bezpośrednim wynikiem ataków z 11 września 2001.

W wyniku ustawy m.in. zaktualizowano prawo odnoszące się do zastosowania nowych technologii (np. zwiększono finansowanie technicznego centrum wsparcia FBI); rozszerzono procedury nadzoru uprawniające służby do przechwytywania przewodów, łączności elektronicznej mogącej mieć związek z terroryzmem; rozszerzono jurysdykcję Secret Service; nadano prawo do ujawnienia służbom akt dotyczących edukacji obywateli oraz baz danych National Center for Education Statistics; zaostrzono przepisy prawne w stosunku do osób podejrzanych o terroryzm; zwiększono uprawnienia Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA); zwiększono ilość narzędzi agencji rządowych w celu monitorowania zagrożenia terrorystycznego (m.in. sprawdzanie poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych).

26 maja 2011 r. prezydent Barack Obama złożył podpis na dokumencie przedłużającym o 4 lata obowiązywanie Patriot Act.

1 czerwca  2015 r. większość postanowień ustawy Patriot Act wygasła.

2 czerwca 2015 r. została uchwalona The USA Freedom Act, która w zmodyfikowanej formie przywraca pewne przepisy Patriot Act.

Nadużycia związane z szerokimi uprawnieniami dla agencji rządowych USA (w szczególności dla National Security Agency – NSA) wynikających z Patriot Act ujawnił Edward Snowden w 2013 r.

Z informacji udostępnionych przez Snowdena wynikało, że masowo podsłuchiwani byli wszyscy Amerykanie (program PRISM), a także czołowi politycy z całego świata.

W związku z powyższym wypowiedź Włodzimierz Cimoszewicza zostaje uznana za prawdziwą.

Włodzimierz Cimoszewicz

Właśnie jest ostatni komunikat OECD, który przewiduje, że w nadchodzących latach (polska- przyp.red.) gospodarka nadal będzie rosła w tempie powyżej 3 punktów procentów, co jest w Europie przyzwoite.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z prognozą ekonomiczną OECD dla Polski z listopada 2015 roku wypowiedź jest prawdziwa, ale tylko jeśli nie weźmie się pod uwagę faktu, że Włodzimierz Cimoszewicz powiedział “punktów procentowych” zamiast “procent”.

W podsumowaniu raportu znajdujemy, że realne PKB powinno wzrastać ponad 3,5 % rocznie. Wzrost ten będzie wspomagany przez stałe inwestycje i wzrost konsumpcji.

Podobne prognozy powstały w tym samym czasie dla innych państw. Przykładowo we Włoszech będzie to 1,4% na 2016 i 2017 rok; dla Francji 1,3 % w 2016 roku i 1,6% w 2017; w Finlandii wzrośnie deficyt budżetowy o 3% PKB; w Austrii prognozowany wzrost to 1,7% do 2017 roku. Podobna prognoza została także przeprowadzona dla całej strefy Euro, w której wzrost będzie wynosił 2% na 2016 i 2017 rok. Mając na uwadze te dane faktycznie można stwierdzić, że wzrost gospodarczy w Polsce wypada dobrze na tle innych państw europejskich i samej strefy Euro.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >