Włodzimierz Kosiniak-Kamysz w Polskim Radiu

Dane przedstawione przez W. Kosiniaka-Kamysza, zarówno te dotyczące liczby żłobków w 2011 roku, jak i te dotyczące ich liczby w roku 2014, są zgodne z prawdą.

Sprawdzone wypowiedzi

Władysław Kosiniak-Kamysz

Znaczy z około 500 żłobków w 2011 roku, dziś mamy prawie 1700-1800 żłobków i klubów dziecięcych.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Dane przedstawione przez W. Kosiniaka-Kamysza, zarówno te dotyczące liczby żłobków w 2011 roku, jak i te dotyczące ich liczby w roku 2014, są zgodne z prawdą.

Na stronie portalu Emp@tia, który działa we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej dostępne są szczegółowe statystyki dotyczące placówek opieki dla dzieci do lat trzech. Z danych wynika, że w grudniu 2011 roku istniały 523 żłobki. Ponadto, istniało 48 klubów dziecięcych; łącznie 571 tego typu placówek.

Na stronie Emp@tii znajdujemy także aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Obecnie (stan na sierpień 2014 roku) w Polsce istnieje 1741 takich placówek, w tym 1440 żłobków i 301 klubów dziecięcych.

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujemy wytłumaczenie czym są “kluby dziecięce”. Są to miejsca, w których dziecko może przebywać maksymalnie pięć godzin dziennie, a gdzie na jednego opiekuna może przebywać nie więcej niż 8 dzieci. Założenie klubu dziecięcego jest regulowane na zasadach działalności gospodarczej. Są to więc mniejsze niż żłobki ośrodki, których celem jest wspieranie rodziców w godzeniu obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >