Wotum nieufności wobec Antoniego Macierewicza

We wtorek na posiedzeniu Sejmu odbyła się debata w sprawie wotum nieufności wobec Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza.

Sprawdzone wypowiedzi

Antoni Macierewicz

Oddziały Obrony Terytorialnej Kraju rodzaju sił zbrojnych, który jest we wszystkich armiach NATO tylko wy je zlikwidowaliście w Polsce.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wojska obrony terytorialnej są siłami zajmującymi się obroną powszechną państwa i stanowią przede wszystkim formę wspierania wojsk operacyjnych państwa. Strukturalnie obrona terytorialna jest częścią systemu militarnego przygotowania do prowadzenia obrony powszechnej państwa wspólnie z wojskami operacyjnymi, pozamilitarnymi ogniwami obronnymi i społeczeństwa.

Z uwagi na ogólną redukcję sił zbrojnych PRL w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, Polska podjęła decyzje o rozformowaniu formacji OTK. Likwidację wojsk OT zakończono w marcu 1990 roku, a wojsk obrony wewnętrznej w listopadzie 1991 roku. Jednostki WOPK połączono z kolei z operacyjnymi Wojskami Lotniczymi w jedną formację – Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej.

Pierwsze próby odtworzenia systemu obrony terytorialnej powstały w 1998 za rządów AWS za sprawą sejmowej komisji ds. OT, która stworzyła dokument „Koncepcja systemu obrony terytorialnej”. W 2001 roku funkcjonowało już 7 brygad oddziałów terytorialnych, ale był to równocześnie okres w którym MON stopniowo rezygnował z systemu OT. 2003 r., rozpoczęto proces likwidacji brygadowych jednostek obrony terytorialnej. Część brygad uległa rozformowaniu,  część została w latach 2003–2007 przekształcona w bataliony. W 2007 r. resort obrony zainicjował proces całkowitej likwidacji wojsk obrony terytorialnej. W lipcu 2008 r. wszystkie istniejące wówczas bataliony obrony terytorialnej zostały przeformowane w bataliony zmechanizowane, które następnie włączono do struktur następujących brygad: 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża,  21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 3. Brygady Zmechanizowanej.

Polska jest jedynym krajem NATO w którym nie funkcjonują oddziały obrony terytorialnej. Dla w przykładu W Finlandii oddziały te stanowią 80% całych sił zbrojnych, na Łotwie współczynnik ten wynosi 70%, w Estonii 68% oraz 40% w Szwecji.

Antoni Macierewicz

Ówczesny szef dyplomacji polskiej Grzegorz Schetyna zobowiazał sie wobec naszych amerykańskich sojuszników, że Polska wyśle kontyngent na Bliski Wschód.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych w styczniu 2015 roku, ówczesny minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna zapewnił sekretarza stanu Johna Kerry’ego, że Polska chce udzielić “większego niż dotychczas” wsparcia koalicji walczącej z tzw. Państwem Islamskim. Główny powodem wypowiedzenia tych słów był fakt, że tego samego dnia kiedy Grzegorz Schetyna spotkał się z Johnem Kerrym miał miejsce atak na redakcję “Charlie Hebdo” w Paryżu (7 stycznia 2015 roku). Ówczesny minister spraw zagranicznych nie przedstawił poza tym żadnych konkretnych deklaracji na temat tego jak takie wsparcie miałoby wyglądać.

Ryszard Petru

Budżet MON na ten rok wynosi 36 mld złotych, a wydatki na uzbrojenie wojska w tym roku około 9,5 mld złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według zarówno dokumentu – prezentacji dostępnej na stronie MON, jak i notki Polskiej Agencji Prasowej z 29 września 2015, budżet MON na 2016 rok wynosi niecałe 36 mld złotych (dokładnie 35.898.740.000). Prawie 9,7 mld złotych (dokładnie 9.688.195.000) zostało przeznaczone na “modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP, w ramach wydatków majątkowych”. Termin ten można przyjąć jako szeroką definicję uzbrojenia.

Tomasz Siemoniak

Minister Macierewicz na najwyższych stanowiskach pozostawił generałów powołanych na mój wniosek. I oczywiście dobrze zrobił. W maju ponownie powołano na kolejną kadencję szefa sztabu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Tomasz Siemoniak pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej od 2 sierpnia 2011 do 16 listopada 2015. Poniżej wymienieni wysocy dowódzcy Wojska Polskiego zostali przez niego powołani oraz na dzień dzisiejszy pozostają na swoich stanowiskach:

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Gocuł,

Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic,

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Różański,

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki.

Gen. Gocuł został w maju br. mianowany na kolejną kadencję przez Prezydenta RP.

Tomasz Siemoniak

Również generał odpowiedzialny za modernizację to generał powołany za naszych czasów.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Tomasz Siemoniak nie określił dokładnie, którego generała odpowiedzialnego za modernizację ma na mysli. Za modernizację w Wojsku Polskim w różnym stopniu jest odpowiedzialnych kilka jednostek organizacyjnych.

Do Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych (P-5) należy m.in. „Planowanie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, w tym: […] prowadzenie analiz w zakresie perspektyw modernizacji technicznej sprzętu wojskowego” –

Po ustąpieniu ze stanowiska dotychczasowego Szefa P-5 – gen. bryg. Zdzisława Antczaka, od dnia 17.06.2016 pełniącym obowiązki szefa jest płk. Jacek Cichosz.

Z kolei do Zarządu Planowania Rzeczowego (P-8) należy m.in.

„1) opracowywanie planów modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych, zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;

6) prognozowanie wydatków na okres objęty programowaniem rozwoju Sił Zbrojnych w obszarach modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych i zamierzeń realizowanych w ramach NSIP oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;

9) udział w monitorowaniu i koordynacji terminowej oraz skutecznej realizacji zadań modernizacyjnych ujętych w Programach Operacyjnych.”

Jednostka ta jest kierowana przez gen. bryg. Wiesława Orkisza, który objął to stanowisko 16.11.2015, a więc w dzień ustąpienia z funkcji szefa MON Tomasza Siemoniaka. Nie udało nam się dotrzeć do informacji, czy gen. Orkisz został mianowany decyzję Tomasza Siemoniaka, czy już Antoniego Macierewicza.

Również Inspektorat Uzbrojenia, który zajmuje się m.in. „uzgadnianiem projektów Programów Operacyjnych i planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w zakresie możliwości ich realizacji;” jest dowodzony przez gen. bryg. Adama Dudę, który objął to stanowisko 1 lipca 2015, a więc za kadencji Tomasza Siemoniaka.
Biorąc pod uwagę że trudno jest jednoznacznie ustalić na podstawie wypowiedzi Tomasza Siemoniaka którego generała z jakiej jednostki organizacyjnej miał na myśli, a jak widać w podanych wyżej przykładach, zmiany personalne w tych jednostkach miały miejsce zarówno w czasie trwania jego kadencji jak i po jej zakończeniu, wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >