Wybór Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ

W piątek Polska została wybrana jednym z 10 członków niestałych Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wybór naszego kraju do tego organu oraz jego wpływ na politykę krajową i międzynarodową były komentowane przez polityków w kilku programach informacyjnych. Fakty dotyczące Polski w RB oraz jej wyboru podawali Leszek Miller w Rozmowie Poranka RMF FM w sobotę oraz Ryszard Czarnecki w programie Gość Radia Zet w poniedziałkowy poranek.

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 15 członków. Pięciu z nich (Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny) zasiada w Radzie na stałe, pozostałe 10 państw na dwuletnią kadencję wybiera inna instytucja w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych – Zgromadzenie Ogólne. Aby każdy z regionów miał swoją reprezentację w Radzie, miejsca przyznawane są według klucza geograficznego: Afryka – trzy państwa, Azja i Ameryka Łacińska – po dwa państwa, Europa Środkowo-Wschodnia – jedno państwo, Europa Zachodnia i inni – dwa państwa (z czego jedno powinno być krajem Europy Zachodniej).

Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, na Radzie spoczywa obowiązek utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Decyzje Rady Bezpieczeństwa w sprawach proceduralnych zapadają większością głosów dziewięciu członków, a w innych sprawach większością głosów dziewięciu członków, włączając w to głosy wszystkich stałych członków.

Sprawdzone wypowiedzi

Leszek Miller

Warto pamiętać, że Polska do tej pory była pięciokrotnie członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, z tego czterokrotnie w okresie PRL, teraz mamy szósty nasz udział w RB, więc to nie jest nic nowego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez ONZ, Polska była członkiem Rady Bezpieczeństwa w latach 1946–1947, 1960 (kadencja dzielona z Turcją), 1970–1971, 1982–1983 oraz 1996–1997. Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Ryszard Czarnecki

Jeszcze nigdy żadne państwo nie dostało tak dużego poparcia.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Polska nie jest jedynym krajem, który zajął miejsce w Radzie Bezpieczeństwa po wyborze przez 190 państw. Z publikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że innym takim krajem była Angola – przy wyborze na kadencję 2015-2016.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >