Wyborcza Debata Liderów: część czwarta

Prezentujmy czwartą część naszej analizy Wyborczej Debaty Liderów, którą odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym 28 kwietnia dzięki wysiłkom Koła Naukowego Homo Politicus. W dyskusji udział wzięli: R. Thun (PO), C. Siekierski (PSL), J. Senyszyn (SLD), J. Hartman (EPTR), J. Gowin (PRJG), S. Żółtek (NP),  R. Winnicki (RN), J. Bachlej (DB).

Sprawdzone wypowiedzi

Robert Winnicki

Nasz bezpośredni sojusznik partia narodowa węgierska (JOBBIK) uzyskał ostatnio 21% poparcia, eurosceptycy w Austrii chociażby 1/3 poparcia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Partia JOBBIK, w ostatnich wyborach parlamentarnych na Węgrzech uzyskała 20,54 % głosów. W Austrii z kolei partie eurosceptyczne, w wyborach parlamentarnych w 2013 roku, osiągnęły łącznie poparcie na poziomie 29,77 %, mniej niż ⅓ głosów.

Ruch Narodowy kilkakrotnie podejmował wspólne działania z partią JOBBIK. Wśród nich jest między innymi uczestnictwo przedstawicieli Ruchu na Rzecz Lepszych Węgier w organizowanej przez RN konferencji “Spotkanie z Jobbikiem” 11 stycznia 2014 roku w Szczecinie. RN i JOBBIK zajęło wspólne stanowisko w sprawie mniejszośći polskiej i węgierskie na Ukrainie w obliczu eskalacji napięcia w tymże kraju.

Robert Winnicki

Polacy na Litwie są pozbawieni praw pisowni własnych nazwisk, są karani wielotysięcznymi karami za dwujęzyczne tabliczki na własnych domach, są ograbiani w procesie nieuczciwej reprywatyzacji

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Mniejszość polska na Litwie nie posiada prawa do oryginalnej pisowni własnych imion w dokumentach. IIgnacy Daszkiewicz oraz Lucyna Kotłowska-Polacy, działacze samorządowi na Litwie, zostali ukarani kwotą, o łącznej sumie około 15,5 tys. euro za pozostawienie tablic, z nazwami ulic w języku litewskim i polskim. Także w kwestii reprywatyzacji mienia ( w przypadku Polaków przede wszystkim ziemi) prawo litewskie nie uwzględnia możliwości ubiegania się o zwrot znacjonalizowanej własności osobom nieposiadającym obywatelstwa litewskiego, o które skutecznie ubiegać się jest bardzo ciężko, a nawet mimo powodzenia, status prawny majątków do dziś bywa nieuporządkowany.

Róża Thun

Zrobiliśmy taką regulację, że we wszystkich samochodach,które będą schodziły z taśmy od roku 2016 ma być urządzenie, które w razie wybuchu poduszki bezpieczeństwa wysyła sygnał, że tu i tu wydarzył się wypadek, co w mieście skraca czas dojazdu pomocy o 40%, a na wsi o 60%

Prawda Ukryj uzasadnienie

Mowa tu o systemie e-Call, który powstał z myślą o bezpieczeństwie kierowców na terenie Unii Europejskiej. W razie kolizji, samochód wyposażony w system e-Call automatycznie powiadamia najbliższą placówkę medyczną o zaistniałej sytuacji. System wysyła podstawowe informacje tj. dokładna lokalizacji wypadku. Zastosowanie tego typu rozwiązania skraca czas reakcji służby medycznej do 50% na terenach wiejskich, i do 60 % na terenach zabudowanych.

System na zostać wdrożony na terenie Europy do roku 2015.

Róża Thun

Robert Schumann – jego proces beatyfikacyjny się toczy

Prawda Ukryj uzasadnienie

Proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym rozpoczął się 9 czerwca 1990 r. W 2004 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego „ojców Europy” Alcide de Gasperi i Roberta Schumana. Dwa lata później (10.02.2006) Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła dekret o ważności etapu diecezjalnego. Obecnie trwa etap rzymski.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >