Wyborcza Debata Liderów: część druga

Prezentujmy drugą część naszej analizy Wyborczej Debaty Liderów, którą odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym 28 kwietnia dzięki wysiłkom Koła Naukowego Homo Politicus. W dyskusji udział wzięli: R. Thun (PO), C. Siekierski (PSL), J. Senyszyn (SLD), J. Hartman (EPTR), J. Gowin (PRJG), S. Żółtek (NP),  R. Winnicki (RN), J. Bachlej (DB).

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Żółtek

Idiotyczne dyrektywy i rozporządzenia – oczywiście nie przytoczę, bo jest ich 3 miliony 753 tysięcy.

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Obecnie w Unii Europejskiej obowiązuje 10615 rozporządzeń oraz 1860 dyrektw, co daje łącznie 12475 aktów prawa unijnego.

Od początku procesu integracji europejskiej do dnia dzisiejszego (12.05.2014) weszło w życie 72940 rozporządzeń oraz 3886 dyrektyw (w sumie: 76826).

 

Stanisław Żółtek

Pani [Róża Thun] jest w Parlamencie Europejskim i rozumiem, że Pani przyłożyła do tego rękę [rozporządznie o wędzonkach]

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Rozporządzenie nr 835/2011 zostało przyjęte przez Komisję Europejską i nie było przedmiotem głosowania na forum Parlamentu Europejskiego.

Róża Thun

Nie ma zakazu wędzenia kiełbasy, żeby była jasność.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rozporządzenie Komisji nr 835/2011, które było przedmiotem debaty nie wprowadza zakazu wędzenia środków spożywczych, a jedynie ustanawia ograniczenia ilościowe w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), które stanowią pochodne m.in. procesu wędzenia mięsa.

Róża Thun

Po drugie – to [rozporządzenie o wędzonkach] nie Parlament Europejski tylko w Komisji Europejskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rozporządzenie nr 835/2011 zostało przyjęte przez Komisję Europejską i nie było przedmiotem głosowania na forum Parlamentu Europejskiego.

Róża Thun

Jest tylko benzopiren, który jest kancerogenny, czyli rakotwórczy – ma się mieścić w tej kiełbasie, czy we wszystkich wędzonych produktach w granicach 2 mikrogramów na kilogram produktu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 835/2011 ograniczono limity dotyczące zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w produktach spożywczych. Zgodnie z nowymi normami, zawartymi w załączniku – co do zasady – najwyższy dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu w mięsie wędzonym, produktach mięsnych wędzonych oraz w wędzonych rybach wynosi 2 mikrogramy na 1 kilogram produktu.

Na zasadzie odstępstwa – w odniesieniu do wędzonych szprotów limit wynosi 5 mg/1kg, a wędzonych małż 6 mg/kg.

Róża Thun

Małe i średnie przedsiębiorstwa to jest w UE całej – 85% miejsc pracy.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej “2012/2013 Annual Report on European SMEs” 66,5% miejsc pracy znajduje się w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Warto zwrócić uwagę że zgodnie z oświadczeniem KE z 25 czercwa 2013 spośród nowo powstających miejsc pracy w UE, aż  85% jest tworzonych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Róża Thun

Cały budżet UE to jest 1% sumy PKB wszystkich krajów członkowskich

Prawda Ukryj uzasadnienie

Budżet Unii Europejskiej na rok 2013 wyniósł 150,9 Miliardów Euro, natomiast łączne PKB państw członkowskich za rok 2013 wyniosło 11764 570,7 Miliardów Euro. Nie jest to dokłądnie 1%, ale rzeczywiście jest to wartość zbliżona. Ponadto wszystkie oficjalne materiały informacyjne Unii Eropejskiej mówią o 1% łącznego PKB państw członkowskich.

Róża Thun

Z tego 1% [budżetu UE] mniej więcej 5-7% na całą administrację [UE].

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2014 roku na wydatki związane z administracją przeznaczono 8 405 milionów euro, co stanowi 5,7% budżetu.Można sprawdzić to tutaj. Podobna sytuacja miała miejsce rok wcześniej, gdy na administraję wydano także 8 400 milionów euro, co stanowiło 5,6% całego budżetu.

Róża Thun

Na razie dookoła nas wszystkie kraje wchodzą do euro, które jeszcze nie weszły. Litwa wchodzi na końcu tego roku. Czechy powiedziały, że wchodzą w najbliższym czasie

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Premier Algirdas Butkevičius zadeklarował wstąpienie Litwy do strefy euro w styczniu 2015 roku.

Wybrany na początku roku premier Czech Bohuslav Sobotka stwierdził, że nie możliwe jest wprowadzenie euro wbrew woli Czechów oraz najprawdopodoniejszą datą jest rok około 2020. Natomiast minister spraw zagranicznych rządu Sobotki, mówi że będą się starali prowadzić działania zmierzające do jak najszybszego wprowadzenia nowej waluty.

Dotychczas z 10 krajów, które przystąpiły do Unii w 2004, 6 z nich zdecydowało się przyjąć euro jako walutę – Cypr, Estonia, Łotwa, Malta, Słowacja i Słowenia.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >