Wyborcza Debata Liderów: część pierwsza

28 kwietnia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stał się miejscem spotkania ‚jedynek’ z okręgu małopolsko-świętokrzystkiego- Wyborczej Debaty Liderów.
Udział wzięli: Róża Thun (PO), Ryszard Legutko (PIS), Czesław Siekierski (PSL), Joanna Senyszyn (SLD), Jan Hartman (Europa Plus Twój Ruch), Jarosław Gowin (Polska Razem), Stanisław Żółtek (Nowa Prawica),  Robert Winnicki (Ruch Narodowy), Joanna Bachlej (Demokracja Bezpośrednia).

Zorganizowana przez Koło Naukowe Homo Politicus dyskusja została przeanalizowana przez zespół Demagoga. Poniżej wyniki z pierwszej części.

Sprawdzone wypowiedzi

Robert Winnicki

No to mamy teraz Hiszpanię – 25 do 30 % bezrobocia. [W Hiszpanii] ponad 50% bezrobocia wśród najmłodszych roczników.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Hiszpania dotknięta jest najwyższym bezrobociem od wielu lat. Według źródeł Eurostatu, wynosi ono 25,3%. Aktualnie kraj ten uplasował się na przedostatniej pozycji (pod względem wysokości bezrobocia) wśród krajów UE. Hiszpanię wyprzedziła tylko Grecja z wynikiem 26,7%.
Dla kontrastu można dodać, że w 2007 (kwiecień/maj) wskaźnik ten dla Hiszpanii wykazywał 7,9%. Ciężką sytuację na rynku pracy mają także młodzi Hiszpanie (15-24lata), według danych aż 53.9 % jest bezrobotnych.

 

Robert Winnicki

[We Francji] 90% energii elektrycznej produkują z atomu

Fałsz Ukryj uzasadnienie

73,28% energii elektrycznej we Francji pochodzi z produkcji atomowej.

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej 73,28%, nie zaś 90% energii elektrycznej jest wytwarzane w elektrowniach jądrowych.

Joanna Senyszyn

W Unii Europejskiej jest 27 mln bezrobotnych. W tym ¼ to młodzież.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jak podaje Eurostat, Unia Europejska liczy sobie 505 701 172mln mieszkańców, z czego 10,5%, czyli aż 25,699 milionów ( o ponad 1mln mniej niż podała poseł Senyszyn) to osoby bezrobotne (stan na marzec 2014). W tym wszystkim 5,340mln, czyli mniej niż ¼ stanowią osoby młode (poniżej 25 roku życia).

Joanna Senyszyn

Dlatego UE stworzyła projekt “Gwarancje dla młodzieży”, aby każdy młody człowiek do 25 roku życia mógł w krótkim czasie dostać propozycję pracy lub ewentualnie propozycję szkolenia, jeśli akurat dla niego pracy nie ma.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Unia Europejska w ramach walki z bezrobociem zoorganizowała “Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży”, w ramach którego realizowany jest projekt, o nazwie: “Gwarancje dla młodzieży”. Inicjatywa ma na celu zagwarantowanie wszystkim młodym osobom poniżej 25 roku życia, iż do 4 miesięcy otrzymają oni ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia. “Kraje UE zatwierdziły zasadę gwarancji dla młodzieży w kwietniu 2013r”.

 

Joanna Senyszyn

Dążymy [socjaliści w PE] do tego, aby te gwarancje dla młodzieży obejmowały ludzi do 30 roku życia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas Kongresu PES (Partii Europejskich Socjalistów), który miał miejsce w Rzymie, 1 marca 2014r., ustalono program polityczny. Wśród postulatów lewicowych środowisk znalazł się fragment, mówiący o potrzebie zwiększenia budżetu planu “Gwarancji dla Młodzieży” oraz objęcia nim wszystkich obywateli poniżej 30 roku życia.

Joanna Senyszyn

Budżet Unii to jest zaledwie 1% PKB państw członkowskich.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Budżet Unii Europejskiej na rok 2013 wyniósł 150,9 Miliardów Euro, natomiast łączne PKB państw członkowskich za rok 2013 wyniosło 11764 570,7 Miliardów Euro. Nie jest to dokłądnie 1%, ale rzeczywiście jest to wartość zbliżona. Ponadto wszystkie oficjalne materiały informacyjne Unii Eropejskiej mówią o 1% łącznego PKB państw członkowskich.

Poniżej zestawienie budżetu za rok 2013.

Źródło: http://ec.europa.eu/budget/figures/2013/2013_en.cfm

 

Joanna Senyszyn

To jest kwota 244 euro na jednego Europejczyka – mieszkańca UE rocznie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Taka kwota podawana jest w oficjalnych dokumentach informacyjnych Unii Europejskiej (np. TUTAJ, gdzie podana została kowta 0,67 Euro na mieszkańca dziennie, co po pomnożeniu przez 364 dni w roku daje 243,88 Euro). Dokładne dane dla roku 2013 to 298, 418 Euro (jest to wynik podzielenia 150,9 Miliardów Euro przez ilość obywateli, czyli 0,505 666 Miliarda)

Joanna Senyszyn

Budżet Unii wynosi realnie 908 miliardów euro.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Budżet Unii Europejskiej na rok 2014 wynosi 150,9 miliardów Euro, natomiast wszystkie środki przewidziane w wieloletniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 wynoszą około 960 miliardów Euro. Niemniej jednak suma, która rzeczywiście zostanie przeznaczona na wydatki budżetowe to 908 milardów euro.

Jan Hartman

W niektórych regionach [UE, bezrobocie wśród młodych] sięga 50% – przeciętnie to jest około 25%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według badań Eurostatu w Unii Europejskiej jest aż 25,699 milionów bezrobotnych. Młodzi bezrobotni (poniżej 25 roku życia) stanowią 5,340 miliona osób (dane na marzec 2014).Wartość  bezrobocia wśród młodzieży 28 państw członkowskich wynosi 23,1% (stan na marzec 2014).

Warto zaznaczyć, że najniższe bezrobocie jest w Niemczech (7,8%), Austrii (9,5%) oraz Holandii (11,3%), a najwyższe w Chorwacji (49,0%),  Hiszpanii (53,9%) i Grecji (56, 8%) .

Jan Hartman

Polska będzie partycypowała [w programie gwarancji dla młodzieży] nawet w wymiarze miliarda złotych.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Program “Gwarancje dla młodych” jest finansowany m.in. przez Komisję Europejską. W perspektywie czasowej, na lata 2014-2020, Komisja postanowiła przeznaczyć na ten cel 6 miliardów euro, z czego 3 miliardy miają pochodzić z EFS. Z kolei minister Kosiniak-Kamysz (podobnie jak Fundacja Energia dla Europy) informuje, iż Unia Europejska przekazała Polsce na ten cel 2 miliardy złotych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >