Wyborcza Debata Liderów: część trzecia

Prezentujmy drugą część naszej analizy Wyborczej Debaty Liderów, którą odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym 28 kwietnia dzięki wysiłkom Koła Naukowego Homo Politicus. W dyskusji udział wzięli: R. Thun (PO), C. Siekierski (PSL), J. Senyszyn (SLD), J. Hartman (EPTR), J. Gowin (PRJG), S. Żółtek (NP),  R. Winnicki (RN), J. Bachlej (DB).

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Hartman

Euro jest już dziś drugą po dolarze walutą

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Komisję Europejs  euro faktycznie stanowi drugą po dolarze walutę pod względem znaczenia międzynarodowego.

Potwierdzają to także dane opublikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy według których 61,2% rezerw walutowych przypada na dolar amerykański, natomiast drugie miejsce zajmuje euro w którym trzymane jest 24,4% rezerw. Kolejne miejsca zajmują: funt brytyjski ( 4,0%) i jen (3,9%).

Joanna Senyszyn

Polacy są narodem, który jest najbardziej zadowolony z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej (…).

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Polacy owszem, są narodem, ktory jest najbardziej zadowolony z obecności w Unii Europejskiej, natomiast odnosi się to jedynie do krajów Grupy Wyszehradzkiej.

 

Europosłanka Senyszyn zapewne ma na myśli badania, które zostały przeprowadzone w październiku 2013 roku w czterech krajach – w Polsce przez CBOS, poza tym na Słowacji, Węgrzech oraz w Czechach, zgodnie z którymi 78% badanych uważa, że Polska wyraźnie skorzystała na wejściu do UE, a niemal trzy piąte (58 proc.) uważa naszą obecność w Unii za „coś dobrego” dla kraju.

Joanna Senyszyn

Musimy mieć świadomość, że ta pomoc – 11 mld EUR, w tym częściowo poprzez zwolnienie z ceł, co nastąpiło już w marcu, w większości 85% towarów przemysłowych, a także większości towarów rolnych, no to naprawdę jest kropla w morzu, jeżeli chociażby porównamy z tym co w Grecję Unia wpompowała 350 mld EUR

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy faktycznie wynosiła 11 mld EUR.

Jeśli chodzi o  cła, Unia zwolniła Ukrainę z aż 94,7% obejmujących towary przemysłowe, a nie z 85% jak podała posłanka J. Senyszyn. Ponadto UE zwolniła Ukrainę z 80% ceł na produkty rolne.

Pomoc UE i MFW dla Grecji wyniosła w sumie 240 mld EUR (dwa pakiety pomocowe wyniosły kolejno 110 mld EUR i 130 mld EUR). 355 mld EUR to wysokość długu, jaki miała Grecja w 2012.

Róża Thun

Mamy więcej wojska w Unii Europejskiej w sumie niż mają Stany Zjednoczone i ono jest droższe.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według Europejskiej Agencji Obrony,  suma sił zbrojnych państw UE (bez Danii, która nie jest członkiem Agencji oraz Chorwacji, która przystąpiła do niej w 2013 roku) w 2011 roku to 1,6 mln. Zgodnie z danymi Agencji liczebność wojska USA w tym samym roku wynosiła 1,4 mln,  co oznacza, że Unia faktycznie ma więcej wojska niż Stany Zjednoczone.

Wydatki na armię w UE w 2011 roku wynosiły, wg Europejskiej Agencji Obrony, 193 mld EUR. Wydatki na armię w USA w tym samym okresie sięgnęły 503 mld EUR. Nie jest więc prawdziwym stwierdzenie, że wojsko UE jest droższe niż wojsko USA.

Róża Thun

Jeżeli mówimy o polityce europejskiej, a ktoś był ministrem przez dłuższy czas, z 7 rad dla ministrów sprawiedliwości, akurat pan Gowin nie był na żadnej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości (2011.11.18 – 2013.05.06), Jarosław Gowin nie stawił się na żadnym z 8 posiedzień Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych1,2,3,4,5,6,7,8

Joanna Senyszyn

Ustalanie podatków nie jest w gestii Unii Europejskiej, tylko w geście Sejmu RP. Unia nie ustala wspólnych podatków.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Na poziomie Europejskim są ustalane ogólnounijne przepisy dotyczące stosowania VAT-u oraz minimalna stawka podatku VAT, wynosi ona 15%.

Rządy poszczególnych krajów odpowiadają za pobieranie podatków i ustalanie stawek podatkowych.

 

Jarosław Gowin

Prawo UE zabraniało subwencjonowania stoczni,  Polacy się dostosowali i nie mają stoczni, a Niemcy nie i mają stocznie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pomoc publiczna została zakazana na poziomie Europejskim.

 

W odniesieniu do pomocy publicznej TFUE przewiduje pewne wyłączenia – sytuacje, w których jest ona uznawana za zgodną ze wspólnym rynkiem. Do wyłączeń tych należy m.in.:

– pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów RFN, w zakresie niezbędnym do wyrównania niekorzystnych skutków spowodowanych podziałem Niemiec;

Robert Winnicki

My w Polsce mamy gospodarkę w największym stopniu z Krajów UE opartą o spalanie węgla.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wedle danych Eurostatu, Polska spala największą ilość węgla do produkcji energii.

Za 2012 rok Polska spaliła 57506.8 tysiąca ton ekwiwalentu ropy naftowej, na drugim miejscu jest Republika Federlanych Niemiec z 47596.3 tysiąca ton ekwiwalentu ropy naftowej.

Eurostat_Map_ten00077_17125727407_download_tmp_embed

Stanisław Żółtek

W tamtym roku Niemcy 12 Miliarda Euro przeznaczyły na zieloną energię.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych opublikowanych przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii w 2013 łączne inwestycje w odnawialne źródła energii w Niemczech wyniosły 16,3 Miliarda Euro.

 

Biorąc pod uwagę publikacje Ministerstwa, ubiegłoroczne inwestycje rozłożyły się w następujący sposób:

Energia wiatrowa: 7,1 mld. Euro (43,4%)

Panele fotowoltaiczne: 4,2 mld. Euro (26,1%)

Biomasa – prąd: 1,4 mld. Euro (8,8%)

Biomasa – ciepło: 1,2 mld. Euro (7,4%)

Energia termiczna pochodzenia słonecznego: 0,9 mld. Euro (5,7%)

Energia geotermalna : 1,2 mld. Euro (7,1%)

Energia wodna: 0,3 mld. Euro (1,5%)

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >