Wydatki na obronność w UE

NATO rzeczywiście wyznaczyło za cel osiągnięcie wydatków na obronę na poziomie 2% PKB, jednak jest to jedynie zalecenie, a nie prawnie wiążące zobowiązanie. Państwa UE mają obecnie tendencję do cięcia budżetów obronnych (średni spadek o 0,1 punktu procentowego w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego).

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Lisek

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

NATO rzeczywiście wyznaczyło za cel osiągnięcie wydatków na obronę na poziomie 2% PKB, jednak jest to jedynie zalecenie, a nie prawnie wiążące zobowiązanie. Państwa UE mają obecnie tendencję do cięcia budżetów obronnych (średni spadek o 0,1 punktu procentowego w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego). Jednakże np. Wielka Brytania wykazuje przeciwny trend (wzrost o 0,1 p.p. w tym samym okresie), a Niemcy, Włochy czy Francja utrzymały dokładnie taki sam poziom wydatków na bezpieczeństwo w roku 2011 i 2012.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >