Wydatki z budżetu na sport według Andrzeja Biernata

16.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według zestawienia udostępnionego nam przez Ministerstwo Sportu i turystyki dotacje z budżetu państwa na piłkę siatkową nie wyglądają tak imponująco. Jeśli chodzi o wykazane planowane fundusze to w przypadku siatkówki wynoszą tylko 13 790 950 tys. Minister mógł doliczyć dotację przeznaczoną na organizacje mistrzostw świata FIVB, która wyniosła 3,5 mln zł – suma nadal jednak nie jest nawet zbliżona do 32 milionów złotych.

 

Jeśli chodzi o zestawienie, to rzeczywiście piłka siatkowa i lekkoatletyka znajdują się na najwyższym finansowo poziomie. Jednak dwadzieścia parę milionów dla kajakarstwa i wioślarstwa  to w tym wypadku kwota łączna. Minister Sportu powinien być tutaj znacznie bardziej precyzyjny.

 

Prawdą natomiast okazuje się fakt, że jeśli chodzi o piłkę nożną, to środki z budżetu państwa przeznacane są tylko na szkolenie młodzieży. Na same szkoły piłkarskie jest to kwota 6,26 mln w zaokrągleniu – nie siedmiu milionów.

 

zestawienie udostępnione demagog.org.pl przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.