Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

3 grudnia 2015r. Trybunał Konstytucyjny orzekał w przedmiocie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o Trybunale Konstytucyjnym. Jeszcze przed wyrokiem na temat wyboru sędziów TK wypowiadali się Katarzyna Lubnauer i Ryszard Petru, obie te wypowiedzi w dużej mierze odnoszą się do głównych tez wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Petru

Platforma nagięła prawo i powołała pięciu członków trybunału. Powinni powołać trzech.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Sejm VII kadencji przegłosował nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, co pozwoliło mu na wybór pięciu członków Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo, że tylko kadencja 3 wygasała w trakcie ówczesnej kadencji Sejmu, a kadencje dwóch pozostałych wygasały odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015r, a więc już po wyborach parlamentarnych i rozpoczęciu VIII kadencji Sejmu.

Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z 3 grudnia 2015r. w przedmiocie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. że art 137 danej ustawy „w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 6 listopada 2015 r., jest zgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji” oraz, że „w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r., jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.” A więc należy uznać za prawdę wypowiedź Ryszarda Petru ponieważ głosami Platformy Obywatelskiej w poprzedniej kadencji Sejmu zostało wybranych 2 sędziów, którzy powinni zostać wybrani w następnej kadencji Sejmu.

Katarzyna Lubnauer

Sędziowie TK powinni zacząć pracę w listopadzie, nie zaczęli tylko dlatego, że Prezydent Duda nie odebrał od nich ślubowania.

Prawda Ukryj uzasadnienie

7 listopada powinni zacząć pracę trzej sędziowie wybrani przez Sejm na ostatnim posiedzeniu Sejmu VII kadencji z dnia 8 października 2015. Jednak pomimo tego, że formalnie są oni sędziami TK, a ich kadencja już się zaczęła to brak złożenia ślubowania nie pozwala im na branie udziału w pracach tego organu.

Art. 21 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje, że po wybraniu przez Sejm sędziego składa on wobec Prezydenta ślubowanie. Ust. 2 wskazuje, że odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z tym, że nowy sędzia zrzeka się stanowiska. Wynika z tego, że ślubowanie sędziego Trybunału jest konieczne do rozpoczęcia pracy w TK.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w jednej z tez stwierdza, że „Art. 21 ust. 1(regulujący złożenie ślubowania przez sędziego TK) ustawy powołanej w punkcie 1(ustawy o TK), rozumiany w sposób inny, niż przewidujący obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.” A więc Prezydent Andrzej Duda miał obowiązek przyjąć ślubowanie od sędziów powołanych na miejsce sędziów których kadencja już się skończyła.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >