Prezydent Komorowski o Jarosławie Kaczyńskim

17.12.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Redaktor tygodnika ”Nie” Marek Barański w swoim artykule z 1993 roku opublikował deklarację lojalności Jarosława Kaczyńskiego, rzekomo podpisaną w 1981 roku. Jarosław Kaczyński wytoczył sprawę o popełnieniu przestępstwa przez Barańskiego na podstawie art. 178 pkt. 2 Kodeksu Karnego, czyli tzw. publicznego pomówienia.

 

Sąd Rejonowy w Warszawie w 1998 roku po rozpoznaniu sprawy, orzekł winę Marka Barańskiego uznając przedrukowaną ”lojalkę” za nieprawdziwą i wprowadzająca w błąd opinię publiczną. Sąd oparł się tak na własnej ocenie dowodu, jak i na braku oryginału dokumentu w archiwach państwowych oraz zeznaniach świadków, w tym kapitana Śpitalniaka, który prowadził przesłuchanie podczas którego Jarosław Kaczyński miał podpisać rzeczony dokument.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.