Wywiad z Robertem Biedroniem

Sprawdzone wypowiedzi

Robert Biedroń

To jest nie do zrobienia (chodzi o nie wprowadzenie euro – przyp. red.), ponieważ tutaj potrzebne jest referendum i potrzebna jest zmiana konstytucji, tutaj my dzisiaj nie mamy innej drogi, jak euro.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie artykuły Art. 227. Punkt 1. Konstytucji RP z 1997 r. wiemy, iż naszym bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski i to on ma wyłączne kompetencje w kwestii emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej, a także  to on odpowiada za wartość polskiego pieniądza. W związku z czym nie ma w naszej ustawie zasadniczej miejsca na uznanie kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, który to ustana ogólny kurs waluty euro. Idąc dalej w prognozowaniu, nasz NBP byłby wówczas jedną z instytucji emisji pieniądza w unii walutowej. Z kolei Art. 235 punkt 6 mówi o konieczności zaakceptowania potencjalnych zmian w konstytucji- tutaj wprowadzenia euro i przeobrażeń polityki fiskalnej państwa z tym związanych, przez obywateli w referendum przy zwykłej większości partycypujących.

Robert Biedroń

26 proc. bezrobotnych to młodzi ludzie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego o bezrobociu xs 2014 rok, osoby młode (w wieku 24-34 lat) stanowiły najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych (509,4 tys.) a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,9%. Źródło: Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2014 r. (str. 17 i 38).

Innym wskaźnikiem jest stopa bezrobocia wśród ludzi młodych (jaki odsetek ludzi młodych chciałby pracować, ale nie może znaleźć pracy). Ten wskaźnik w I kwartale 2015 roku wyniósł 23,3% wśród aktywnych zawodowo osób w wieku 15-24 lat oraz 9% wśród osób w wieku 25-24 lat. Warto zwrócić uwagę, ze wskaźnik ten zmalał w porównaniu do I kwartału 2014 roku o 3,9 punktów procentowych. Źródło: Kwartalna informacja o rynku pracy w I kwartale 2015 r.  str. 9

Robert Biedroń

Premier ostatni raz był w Słupsku siedem lat temu, siedem lat czekaliśmy na to żeby przyjechał do nas premier.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Premier (wtedy Donald Tusk) rzeczywiście był w Słupsku siedem lat temu bo we wrześniu 2008 roku o czym można przeczytać na na stronie internetowej miasta. Z kolejna wizytą przyjechała premier Ewa Kopacz w czerwcu tego roku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >