Michał Dworczyk o wzroście eksportu do Niemiec

16.03.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Najnowsze dostępne statystyki dotyczą okresu od stycznia do września 2017 roku. Wartość obrotów z Niemcami w eksporcie w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2016 wzrosła o 8% do poziomu 175 472,6 mln zł z kwoty 160 597 782,4 podanej w badaniach na rok 2016.

Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 30 228,9 mln zł (po trzech kwartałach ubiegłego roku saldo wynosiło 25 311,7 mln zł). Analizy eksportu wyrażone w euro są jeszcze bardziej optymistyczne – eksport wzrósł o 9,7% względem roku poprzedniego.

Mimo tego, że przez rok eksport faktycznie wzrósł o około 10%, wynik ten odnosi się w stosunku do I – IX 2016 r. Słowa posła Michała Dworczyka mogą natomiast sugerować ujęcie roku 2017 w całości. Z racji tego, że nie opublikowano jeszcze danych dotyczących pełnego okresu, wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

 

 

Share The Facts
Michał Dworczyk
Szef Kancelarii Premiera

 

Wzrost eksportu z Polski do Niemiec w zeszłym roku wzrósł o blisko 10%.

 

 

 

Link oEmbed


.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.