Wzrost Płac w Gospodarce Narodowej

7 marca 2018 roku gościem programu Sygnały Dnia PR1 był Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jacek Sasin wypowiadał się o nowelizacji ustawy o IPN i stosunkach dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Poruszył także kwestie wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Sasin

Ostatni rok jest rokiem rzeczywiście rekordowym, jeśli chodzi o wzrost płac w Polsce, w gospodarce narodowej te płace wzrosły około 5%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł.

W komunikacie z 9 lutego 2017 r. ogłoszono, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł.

W związku z powyższymi danymi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowe w 2017 r. wzrosło o 5.54%, a więc można przyjąć, że mieści się to w określeniu „około 5%”.

Dla porównania podajemy również dane ze wcześniejszych lat dla wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej:

  • Wzrost w 2016 r. – 3,78%
  • Wzrost w 2015 r. – 3,07%
  • Wzrost w 2014 r. – 3,65%
  • Wzrost w 2013 r. – 3,65%
  • Wzrost w 2012 r. – 3,59%

Jeśli chodzi natomiast o wynagrodzenie w gospodarce narodowej po odliczeniu składek, to według obwieszczenia z 16 lutego 2018 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2017 r. wyniosło 3731,13 zł.

Analogiczne obwieszczenie z 16 lutego 2017 r. wskazuje, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2016 r. wyniosło 3536,87 zł.

W związku z powyższymi danymi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2017 r. wzrosło o 5.49%, a więc również o „około 5%”.

Dla porównania podajemy również dane ze wcześniejszych lat dla wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe:

  • Wzrost w 2016 r. – 3,76%
  • Wzrost w 2015 r. – 3,03%
  • Wzrost w 2014 r. – 3,65%
  • Wzrost w 2013 r. – 3,61%
  • Wzrost w 2012 r. – 3,57%

Ponieważ wypowiedź Jacka Sasina znajduje swoje oparcie w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego, uznajemy ją za PRAWDĘ.

Share The Facts
Jacek Sasin
Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów


Ostatni rok jest rokiem rzeczywiście rekordowym, jeśli chodzi o wzrost płac w Polsce, w gospodarce narodowej te płace wzrosły około 5%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >