Zastrzeżenia Komisji Europejskiej do wieku emerytalnego

W październiku wchodzi w życie nowy wiek emerytalny. Mężczyźni ponownie będą pracować do 65 roku życia, a kobiety do 60. Jak dowiedział się Reuters, zróżnicowanie to budzi obawy Komisji Europejskiej, która miała wysłać list do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. W liście tym Vera Jourova i Marienne Thyssen, odpowiednio komisarz sprawiedliwości i równości płciowej i komisarz zatrudnienia i spraw społecznych, zwracają uwagę, że nowy wiek emerytalny może być sprzeczny z prawem unijnym.

Wcześniej Frans Timmermans w imieniu Komisji Europejskiej przedstawił zastrzeżenia do ustawy o ustroju sądów powszechnych, której przepisy dot. wieku emerytalnego sędziów są wg. Komisji dyskryminujące ze względu na płeć, gdyż różnicują wiek emerytalny sędziów.

Do tematu odniósł się na Twitterze rzecznik rządu Rafał Bochenek.

W związku z nieprecyzyjnym określeniem rzecznika: “wiele państw UE”, nie oceniamy tej części wypowiedzi, jednak postanowiliśmy przybliżyć, jak wygląda różnica w wieku emerytalnym pomiędzy płciami w krajach UE.

Zgodnie z danymi Fińskiego Centrum Emerytur (Finnish Centre for Pensions), które sporządziło zestawienie wieku emerytalnego w państwach Unii Europejskiej obecnie 10 państw ma zróżnicowany wiek emerytalny ze względu na płeć (w tym Słowacja, w której wiek ma zrównać się w tym roku i Polska). W 7 z tych państw wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn ma się zrównać na przestrzeni lat. Jedynie w Bułgarii, Rumunii i Polsce nie ma planów zrównania wieku emerytalnego. W Bułgarii i Rumunii wiek emerytalny kobiet ma zostać podniesiony do 63 lat (wiek emerytalny mężczyzn wynosi tam 65 lat). Ponadto, wiele państw planuje podwyższenie wieku emerytalnego, jedynie w Polsce istnieją plany obniżenia wieku.

Sprawdzone wypowiedzi

Rafał Bochenek

Zróżnicowany wiek emerytalny(…) dopuszcza art. 7 dyrektywy z 78r.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Rafał Bochenek przytacza Dyrektywę Rady z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Art. 7, na który powołuje się rzecznik rządu, stanowi:

„1. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa Państw Członkowskich do wyłączenia z jej zakresu:

a) ustalenia wieku emerytalnego dla celów przyznania rent i emerytur oraz skutków mogących z tego wypływać w odniesieniu do innych świadczeń”.

Rafał Bochenek nie wspomina jednak o Dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w której znajduje się art. 9 stanowiący:

„Przykłady dyskryminacji

1.  Do przepisów sprzecznych z zasadą równego traktowania należą przepisy, które posługują się pojęciem płci bezpośrednio lub pośrednio, jeżeli chodzi o:

f) ustanowienie różnego wieku emerytalnego”.

W związku z pominięciem drugiej, później ustanowionej, dyrektywy również traktujący o nierównym wieku emerytalnym, na którą powołuje się również Komisja Europejska i określa zróżnicowany wiek emerytalny jako przykład dyskryminacji, wypowiedź uznajemy za manipulację. Przepisy drugiej dyrektywy mogą w tym wypadku diametralnie zmieniać interpretację całej regulacji dotyczącej zróżnicowania wieku emerytalnego.

Share The Facts
Rafał Bochenek
Rzecznik Rządu


Zróżnicowany wiek emerytalny(…) dopuszcza art. 7 dyrektywy z 78r.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >