Zbigniew Gryglas o wielkości handlu polsko-niemieckiego

W środę 6 czerwca czerwca Zbigniew Gryglas był gościem audycji 24 pytania w PR24. Na antenie dyskutowano o wizycie prezydenta Niemiec, planach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz reformie sądownictwa.

Sprawdzone wypowiedzi

Zbigniew Gryglas

Polska jest dzisiaj istotniejszym partnerem gospodarczym Niemiec niż Rosja. Nasze obroty z Niemcami, przypomnę, są dwukrotnie wyższe niż z Rosją.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Federalnego Biura Statystycznego Polska jest 8 największym partnerem handlowym Niemiec. Rosja zajmuje pod tym względem 14 pozycję, a na pierwszym miejscu plasują się Chiny.

Dane są następujące:

  • Eksport z Niemiec do Rosji: 25 836 653 000 €
  • Eksport z Niemiec do Polski: 59 473 426 000 €
  • Import z Polski do Niemiec: 51 036 583 000 €
  • Import z Rosji do Niemiec : 31 458 356 000 €

To daje następujący bilans handlowy dla obu państw:

  • Bilans handlowy niemiecko-rosyjski : – 5 121 703 000 €
  • Bilans handlowy polsko-niemiecki: 8 436 843 000 €

Obroty dla obu państw wynoszą natomiast:

  • Obroty w niemiecko-polskiej wymianie handlowej: 110,510 mld €
  • Obroty w niemiecko-rosyjskiej wymianie handlowej: 57,29 mld €

Na podstawie tych danych można stwierdzić, że Polska jest ważniejszym partnerem handlowym Niemiec niż Rosja. Analiza podanych statystyk pokazuje natomiast, że obroty handlowe Niemiec z Polską są w przybliżeniu dwukrotnie wyższe niż Niemiec z Rosją, co oznacza, że wypowiedź Zbigniewa Gryglasa jest prawdziwa.

Share The Facts
Zbigniew Gryglas
poseł


Polska jest dzisiaj istotniejszym partnerem gospodarczym Niemiec niż Rosja. Nasze obroty z Niemcami, przypomnę, są dwukrotnie wyższe niż z Rosją.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >