Zbigniew Kuźmiuk w TVP Info

Gościem poranka TVP Info był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Mówił o wyborze Janusza Wojciechowskiego do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz poparciu dla polskich kandydatów na stanowiska unijne.

Sprawdzone wypowiedzi

Zbigniew Kuźmiuk

Większość kandydatów [do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego] to przecież byli działacze reprezentujący partie polityczne.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

6 maja rozpocznie się kadencja pięciu nowo wybranych członków ETO. Kandydaci odpowiadali na pytania Komisji Budżetowej między innymi, czy mają aktywną rolę w obecnej polityce i czy przez ostatnich 18 miesięcy sprawowali jakieś funkcje polityczne. Wysłuchanie odbyło się 15 marca. Poszczególni kandydaci odpowiadali na pytanie o apolityczność następująco:

  • Jan Gregor (Republika Czeska) Od 2001 do 2010 r. Był Ministrem Finansów (Annex1: CV). Na pytanie 11. odpowiedział jednak, że nie sprawuje żadnej funkcji politycznej i nigdy nie zajmował stanowiska politycznego.
  • Mihails Kozlovs (Łotwa); Pytanie 11 – Nie bierze aktywnego udziału w polityce, nigdy nie sprawował żadnej funkcji politycznej i nie był członkiem żadnej partii;
  • Janusz Wojciechowski (Polska) PiS, Pytanie 11. – Nie jest aktywnym politykiem w Polsce, ani nie sprawował funkcji politycznej przez ostatnie 18 miesięcy. W okresie wcześniejszym był aktywnym członkiem PiS. Obecnie jest członkiem Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS.
  • Samo Jereb (Słowenia); pytanie 11 – Nigdy nie sprawował żadnej funkcji politycznej, nie był członkiem żadnej partii politycznej.
  • Ladislav Balko (Słowacja); zgodnie z zaprezentowanym CV nie sprawował żadnej funkcji politycznej, chociaż był doradcą premiera ds. finansów. Nie udało nam się dotrzeć do odpowiedzi kandydata.

Członkowie trybunału mają obowiązek zachowania pełnej niezależności i działać w interesie ogólnym Unii Europejskiej.

Co do Wojciechowskiego, w Komisji Budżetowej odrzucono jego kandydaturę ze względu na obawę bycia przez niego nieobiektywnym. Odrzucono też kandydaturę Toniego Abeli z Malty, ze względu na to, że zamieszany był w aferę narkotykową. Jest on aktywnym politykiem i pełni funkcję wiceprzewodniczącego Partii Pracy, o czym informował odpowiadając na pytanie 11.

Z powyższego zestawienia wynika, że spośród kandydujących do tej pory (kiedykolwiek) działaczami reprezentującymi partię polityczne byli: Janusz Wojciechowski oraz Tony Abela, czyli 2 kandydatów na 6 zgłoszonych.

Mihails Kozlov oraz Samo Jereb na razie nie sprawowali żadnej funkcji politycznej, ani nie byli formalne związani z partią polityczną.

Ladislav Balko nie sprawował żadnej funkcji politycznej, chociaż był doradcą premiera do spraw finansów. Nie udało nam się ustalić, czy działał w jakiejś partii politycznej, ponieważ w dokumencie Komisji Kontroli Budżetowej brak odpowiedzi tego kandydata na pytania.

Warto jednak zaznaczyć, że przed Wojciechowskim mianowany był z ramienia premier Ewy Kopacz, Maciej Berka – prezes RCL, który wchodził w skład komitetu wyborczego PO.

Zbigniew Kuźmiuk

Popieraliśmy Bronisława Geremka, popieraliśmy Jerzego Buzka, popieraliśmy Bieńkowską, nagle okazało się że przy kandydacie rekomendowanym przez Prawo i Sprawiedliwość takiego poparcia Platformy Obywatelskiej nie ma.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Bronisław Geremek był kandydatem na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w 2004 r. Głosowanie odbyło się 20 lipca 2004 r. i nie został on wybrany na to stanowisko.

Jerzy Buzek również kandydował na tę funkcję, otrzymał 555 głosów i został wybrany. Sprawował ją od 14 lipca 2009 r. do 16 stycznia 2012 r. Głosowanie na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego jest tajne, stąd nie jest możliwe sprawdzenie jak głosowali europosłowie. Wnioski co do poparcia kandydatury lub jego braku można wysnuć jedynie na podstawie wcześniejszych deklaracji polityków:

  • Bronisław Geremek – w przypadku tej kandydatury, grupa polityczna w PE o nazwie Unia na rzecz Europy Narodów (do której w tym okresie należało PiS), postanowiła ją poprzeć, na wniosek wiceprzewodniczącego grupy Michała Kamińskiego (wówczas PiS).
  • Jerzy Buzek – Prezes PiS Jarosław Kaczyński deklarował poparcie swojego ugrupowania dla tej kandydatury. Europarlamentarna frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której PiS jest do tej pory członkiem, zadeklarowała jeszcze przed głosowaniem poparcie dla Jerzego Buzka, zaś jej wiceprzewodniczący Timothy Kirkhope wypowiadał się pozytywnie o nowo wybranym przewodniczącym.

Więcej trudności co do oceny pozostawia kwestia wyboru Elżbiety Bieńkowskiej na Europejskiego Komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług. Lista komisarzy ustalana jest przez Przewodniczącego Komisji na podstawie rekomendacji państw członkowskich UE. Następnie Komisja jest zatwierdzana kolegialnie przez Parlament Europejski i w przypadku zatwierdzenia Komisja jest mianowana przez Radę Europejską. We wrześniu 2014 r., kiedy ten wybór był dokonywany, władzę w Polsce sprawowała PO i to ona wysunęła kandydaturę Bieńkowskiej. PiS nie miało formalnych możliwości poparcia lub zablokowania tej kandydatury. Podczas przesłuchań przed komisjami europarlamentu przedstawicielem PiS był Andrzej Duda. Zapewnił on po przesłuchaniu, o poparciu PiS dla kandydatury Bieńkowskiej. Komisje wydały opinię pozytywną, jednak w tym przypadku opinia wydawana jest na drodze konsensusu i nie są publikowane wyniki głosowania.

PE głosuje nad poparciem dla powoływanej komisji jako całości, nie poddając pod głosowanie poparcia dla poszczególnych kandydatów na komisarzy. W przypadku głosowania nad zatwierdzeniem składu komisji J-C. Junckera europosłowie PiS, zgodnie z decyzją frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, wstrzymali się od głosu, zaś wybrani z list PiS Europosłowie nie będący członkami partii (Marek Jurek i Mirosław Piotrowski) głosowali przeciw.

Janusz Wojciechowski kandydował na sędziego Trybunału Obrachunkowego. Jego kandydatura została odrzucona przez Parlament Europejski, natomiast głosowanie było tajne. Europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej m.in. Róża Thun negatywnie odnosiła się do kandydatury Wojciechowskiego na sędziego Trybunału Obrachunkowego.Ostateczną decyzję podejmuje Rada Unii Europejskiej, a opinia Parlamentu Europejskiego nie jest wiążąca. Rada zaakceptowała kandydaturę Wojciechowskiego.

W Trybunale Obrachunkowym działa 28 członków, po jednym z każdego kraju członkowskiego.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >