Zbigniew Ziobro – gość Kontrwywiadu RMF FM

Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski i były minister sprawiedliwości był gościem Konrada Piaseckiego w Kontrwywiadzie RMF FM. Głównym tematem rozmowy była kwestia uchodźców. Sprawdziliśmy prawdziwość argumentów przytaczanych przez polityka.

[fot. Zboralski / CC]

Sprawdzone wypowiedzi

Zbigniew Ziobro

Największy spadek przestępczości nastąpił w czasie rządów PiS, gdy byłem ministrem sprawiedliwości… 2006 spadek o 10,3 proc., a 2007 prawie o 12 proc.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Z rocznych raportów statystycznych Policji wynika, że największy spadek przestępczości zanotowano w 2014 roku, o 14 proc., w czasie rządów koalicji PO-PSL. Ponadto w 2006 roku wynosił on 6,7 proc., a w 2007 roku 10,5 proc.

Zbigniew Ziobro

Na skutek polityki multikulti w Szwecji wzrosła o 700 proc. liczba gwałtów.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Szwecję uznaje się za kraj wielokulturowy od 1975 roku, kiedy na wniosek parlamentarnej Komisji do Spraw Imigrantów szwedzki Riksdag podjął uchwałę o wytycznych szwedzkiej polityki imigracyjnej. Think tank The Gatestone Institute powołując się na dane Szwedzkiej Rady ds. Zapobiegania Przestępczości (Brottsförebyggande rådet – źródło 1, źródło 2) wskazał, że wzrost przestępczości w latach 1975-2014 w przypadku przestępstwa zgwałcenia wynosi 1472% z 421 do 6 620 zgłoszeń.

Zbigniew Ziobro

Wśród tych, którzy dopuszczają się gwałtów [w Szwecji], 80 proc. to są wyznawcy islamu.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Na podstawie danych Szwedzkiej Rady ds. Zapobiegania Przestępczości (Brottsförebyggande rådet), która prowadzi oficjalną statystykę kryminalną  w Szwecji, nie można ustalić wyznania religijnego sprawców przestępstwa zgwałcenia.

Urząd prowadził jedynie badania, w których brał pod uwagę kryterium miejsca urodzenia sprawców przestępstw i ich rodziców, ostatnie w 2005 roku dotyczące lat 1985-1989 oraz 1997-2001. Wynika z nich m.in., że:

  • podejrzanych o przestępstwo zgwałcenia w latach 1997-2001 było:

0,04% urodzonych w Szwecji, których rodzice także urodzili się w Szwecji

0,08% urodzonych w Szwecji, których rodzice urodzili się za granicą

0,22% urodzonych za granicą

Szwecja1

  • prawdopodobieństwo sytuacji w której podejrzanym o przestępstwo zgwałcenia w latach 1997-2001 będzie:

– urodzony w Szwecji, którego rodzice urodzili się za granicą było 1,8 razy większe

– urodzony za granicą było 5 razy większe

niż to, że był nim urodzony w Szwecji, którego rodzice także urodzili się w Szwecji.

 Szwecja3

  • wśród 1000 mężczyzn urodzonych w latach 1946-1981 podejrzanych o przestępstwo zgwałcenia w latach 1997-2001 było:

0,9 urodzonych w Szwecji, których rodzice także urodzili się w Szwecji

1,3 urodzonych w Szwecji, których jeden z rodziców także urodził się w Szwecji

1,7 urodzonych w Szwecji, których rodzice urodzili się za granicą

4,3 urodzonych za granicą

Szwecja2

Na ich podstawie w 2011 roku pojawiły się informacje o tym, że 77,6% sprawców tego przestępstwa w Szwecji to muzułmanie. Jest to jednak twierdzenie nieuprawnione. Po pierwsze, jego autor utożsamia muzułmanów z cudzoziemcami nie biorąc pod uwagę możliwości, że nie wszyscy cudzoziemcy to muzułmanie, a także wśród Szwedów mogą znaleźć się wyznawcy islamu. Po drugie, zestawia najnowsze dane dotyczące liczby przestępstw zgwałcenia z raportami, które opierają się na danych pochodzących z lat 80. i 90. XX wieku i na ich podstawie oblicza wskazany procent. W związku z tym nie można tego rodzaju założeń uznać za wiarygodne.

Zbigniew Ziobro

Premier Izraela (…) mówi, że nie przyjmie żadnego uchodźcy, bo jest tam wielu terrorystów i jego kraj nie jest w stanie rozróżnić terrorystów od zwykłych uchodźców.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Premier Izraela Benjamin Netanjahu argumentując fakt odmowy przyjęcia uchodźców z Syrii za podstawowy powód podał niski potencjał geograficzny i demograficzny jego kraju. Nie użył przy tym stwierdzenia, że Izrael nie jest w stanie odróżnić terrorystów od uchodźców, ale przestrzegał, że granica państwa musi być kontrolowana przed szpiegami, migrującymi pracownikami i terrorystami.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >