Zbigniew Ziobro w Gość Radia ZET o prokuraturze wojskowej

10.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych zawartych w Sprawozdaniu Prokuratora Generalnego za rok 2014 r.  w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudnionych jest 117 prokuratorów. (str.22), w roku 2014 liczba spraw wynosiła 1212, co daje 0,9 sprawy miesięcznie na jednego prokuratora. Liczba ta podana została także podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej 15.01.2016 r. przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Bogdana Święczkowskiego.

Zestawieniu statystycznym do Sprawozdania Prokuratora Generalnego za rok 2014 r. przedstawione są dane dotyczące obciążenia sprawami prokuratorów w prokuraturach rejonowych (str. 35). Wpłynęło 1 042 137 spraw na 4134 osoby, co daje około 21 spraw miesięcznie. W przypadku sądów okręgowych wniesiono 224 251 spraw przy 1 532 prokuratorach, co daje 12 spraw miesięcznie (str.66) W sądach apelacyjnych było to 38 008 spraw na 382 prokuratorów, czyli 8 spraw miesięcznie. (str. 64). Podsumowując liczba spraw przypadająca na prokuratora sądu powszechnego  jest prawie 18 razy większa niż w przypadku sadów wojskowych.

Przedstawione wyniki różnić mogą się w zależności od przyjętej metodologii, zauważyć można jednak duże dysproporcje pomiędzy ilością spraw przypadających na prokuratorów w sądach powszechnych oraz wojskowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.