Zbigniew Ziobro o reformie prokuratury

Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej z udziałem premier Beaty Szydło komentował wejście w życie przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo o prokuraturze, które przywracają połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Sprawdziliśmy przytoczone przez polityka argumenty, przemawiające za tym rozwiązaniem.

Sprawdzone wypowiedzi

Zbigniew Ziobro

W okresie poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy Premierem był Jarosław Kaczyński, a Prokurator Generalny łączył swój urząd z Ministrem Sprawiedliwości, w Polsce doszło do znaczącego spadku przestępczości, blisko o 1/4 w tym okresie czasu (…).

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji, w latach 2005-2008 stwierdzono następującą liczbę przestępstw:

 • 2005 – 1 379 962
 • 2006 – 1 287 918
 • 2007 – 1 152 993
 • 2008 – 1 082 057

W roku 2007 było o 134 925 przestępstw mniej niż w roku poprzednim, a więc liczba przestępstw zmalała o około 11%. Jeśli przyjąć za bazę rok 2005 (w którym na czele rządu z udziałem PiS stał Kazimierz Marcinkiewicz) to w roku 2007 przestępstw było mniej o 226 969 tj. 16,4%. Statystyki nie potwierdzają słów Zbigniewa Ziobry, w związku z tym wypowiedź jest fałszywa.

Zbigniew Ziobro

W okresie poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy Premierem był Jarosław Kaczyński, a Prokurator Generalny łączył swój urząd z Ministrem Sprawiedliwości, w Polsce doszło (…) do bardzo znaczącego wzrostu ilości wykrywanych przestępstw korupcyjnych, bowiem statystyki policyjne pokazały, (…) że ten wzrost nastąpił aż o 80 procent.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem o stanie bezpieczeństwa przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przestępstwo wykryte jest to stwierdzone przestępstwo, w którym ustalono przynajmniej jednego podejrzanego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym. Natomiast wskaźnik wykrywalności jest to iloraz liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich – wyrażony w procentach.

Zgodnie z najnowszym opracowaniem z 2014 r.:

I. liczba stwierdzonych przestępstw korupcyjnych wynosiła w latach:

 • 2005 – 6 127
 • 2006 – 6 520
 • 2007 – 9 631
 • 2008 – 7 706

co oznacza wzrost w latach:

 • 2006-2007 – około 48%
 • 2005-2007 – około 57%

II. liczba podejrzanych o korupcję wynosiła w latach:

 • 2005 – 2 631
 • 2006 – 3 066
 • 2007 – 4 123
 • 2008 – 3 609

co oznacza wzrost w latach

 • 2006-2007 – około 34%
 • 2005-2007 – około 57%

Brak jednak dokładnych danych dot. m.in. wykrywalności oraz liczby postępowań przygotowawczych zakończonych sporządzeniem aktu oskarżenia, co uniemożliwia ostateczną klasyfikację wypowiedzi. W tym celu skierowaliśmy do Komendy Głównej Policji wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o pozyskanie interesujących danych, dlatego ocena ulegnie aktualizacji w późniejszym okresie.

Zbigniew Ziobro

CBOS dokonywał analizy zaufania do wymiaru sprawiedliwości w okresie rządów 2005-2007, (…) właśnie wtedy w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości zaufanie do wymiaru sprawiedliwości wzrosło dwukrotnie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według CBOS w latach 2005-2007 wzrosła liczba badanych, którzy pozytywnie oceniają działanie wymiaru sprawiedliwości, z 22% w X 2005 r. do 46% w IV 2007 r.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >