Zbigniew Ziobro o stanie polskiego sądownictwa

Dzisiejszym gościem w Kwadransie politycznym w TVP1 był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W rozmowie dotyczącej głównie bieżącej sytuacji w polskim systemie sądownictwa, minister odniósł się do pozycji Polski w Europie jeśli chodzi o liczbę sędziów oraz przewlekłość postępowań.

Sprawdzone wypowiedzi

Zbigniew Ziobro

W Polsce mamy w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jedną z największych, drugą co do liczby, ilość sędziów w Europie.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Jak podaje Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (na podstawie raportu CEPEJ European judicial systems – Edition 2016 (2014 data): efficiency and quality of justice) na 100 000 mieszkańców Polski przypadało w 2014 roku 26 sędziów, czyli mniej niż w: Słowenii (45), Chorwacji (41), Czarnogórze (41), Serbii (38), Bułgarii (31), Macedonii (30), Czechach (29) i na Węgrzech (29).

Jak można przeczytać w raporcie Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej (również na podstawie raportu CEPEJ) Polska w 2014 zajmowała drugie miejsce w Europie pod względem całkowitej liczby sędziów (10 114 sędziów). Więcej było ich tylko w Niemczech (19 832).

Z uwagi na fakt, iż Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem całkowitej liczby sędziów, a nie w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jak sugeruje to Zbigniew Ziobro, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Zbigniew Ziobro

A też jesteśmy na samym szczycie niesprawności, przewlekłości, przedawnień postępowań.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według Unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości 2016 Polska osiągnęła jeden z najlepszych wyników (4. miejsce spośród 24 państw) pod względem średniego czasu trwania postępowań sądowych (na podstawie danych z lat 2010-2014, Figure 4). Polski wymiar sprawiedliwości znalazł się również w czołówce państw pod względem czasu trwania procesów administracyjnych (Fig. 6), natomiast w sprawach cywilnych i handlowych – w połowie zestawienia, na 12. miejscu (Fig. 5).

Spośród wybranych typów postępowań, które poddano w raporcie dodatkowej analizie, szczególnie sprawnie rozstrzygane są w Polsce sprawy dotyczące środków komunikacji elektronicznej (Fig. 15) i własności intelektualnej (Fig. 16), natomiast gorzej w dziedzinie niewypłacalności (Fig. 13), prawa konkurencji (Fig. 14) oraz zwłaszcza w zakresie ochrony praw konsumentów (Fig. 17).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >