Zbigniew Ziobro o zatrudnieniu więźniów

Czwartkowym gościem programu Sygnały Dnia w Radiowej Jedynce był Zbigniew Ziobro. Minister Sprawiedliwości mówił o zatrudnieniu więźniów.

Sprawdzone wypowiedzi

Zbigniew Ziobro

Prowadzimy program pracy dla więźniów, od tych dwóch lat, to jest ogromna zasługa ministra Jakiego, który tym się zajmował, zwiększyliśmy o 50% liczbę więźniów pracujących.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W kwietniu 2016 r. ogłoszony został program „Praca dla więźniów”. Jego cel to wspieranie readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich aktywizacja zawodowa. Trzy podstawowe filary programu to: budowa hal produkcyjnych w zakładach karnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających skazanych.

Według statystyki Służby Więziennej 31 marca 2016 r. zatrudnionych było 25 190 (s. 25) osób skazanych i ukaranych, a współczynnik powszechności ich zatrudnienia, czyli procent pracujących skazanych i ukaranych, wynosił 37,4%. 31 marca 2018 r. liczba pracujących skazanych i ukaranych wynosiła 35 507 (s. 7), natomiast współczynnik powszechności ich zatrudnienia nieznacznie przekraczał 52%. Powyższe dane pokazują, iż liczba zatrudnionych ukaranych i skazanych zwiększyła się o 41%, a współczynnik ich zatrudnienia o 42,4%. Licząc od początku 2016 r. wzrost zatrudnienia wyniósł 48,3%, jednak minister wyraźnie zaznaczył, że chodzi o dwuletni okres obowiązywania programu. Dlatego też, wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości


Od dwóch lat zwiększyliśmy o 50% liczbę więźniów pracujących.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >