Zbigniew Ziobro o przestępczości kryminalnej

28.04.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z policyjnymi statystykami liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych w 2005 roku, a więc wtedy, kiedy stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego obejmował Zbigniew Ziobro wynosiła 1.000.096. W roku 2007 natomiast kształtowała się ona na poziomie 794.317. 

Tym samym spadek na przestrzeni dwóch lat urzędowania Zbigniewa Ziobro wyniósł 205.779, co po podziale na liczbę dni (730) daje nam dziennie 282 (dokładnie 281,89) przestępstwa kryminalne mniej, a nie 1000 jak stwierdził sam Zbigniew Ziobro. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.