Zbigniew Ziobro w Sygnałach Dnia

Minister Sprawiedliwości był gościem w programie Sygnały Dnia na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. Zbigniew Ziobro mówił o braku możliwości przywrócenia kary śmierci w Polsce oraz o współpracy państw wymianie osób podejrzanych.

Sprawdzone wypowiedzi

Zbigniew Ziobro

Jesteśmy w Unii Europejskiej (…) i nie jesteśmy w tej chwili w stanie takiej kary [śmierci] wprowadzić.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zniesienie kary śmierci w Polsce było konieczne aby Polska mogła ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Tzw. kryteria kopenhaskie narzucały między innymi poszanowanie praw człowieka. W związku z tym, w przyjętym w 1997 roku Kodeksie Karnym, najsurowszą możliwą karą jest dożywotnie pozbawienie wolności.

W 2000 roku, Polska ratyfikowała Protokół 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który zobowiązuje do zniesienia kary śmierci (z dopuszczeniem kary śmierci za czyny popełnione w czasie wojny). Protokół ten, przyjęty przez kraje Rady Europy, obowiązuje wszystkie kraje członkowskie UE.

Dodatkowo Polska, jako kraj członkowski UE, zobowiązała się do przestrzegania karty praw podstawowych UE (przyjętej w 2000 roku, podpisanej ponownie w 2007, wraz z Traktatem Lizbońskim). W artykule 2 karty mowa jest o tym, że nikt nie może zostać skazany na karę śmierci.

Ponadto, w 2014 roku w Polsce zaczęły obowiązywać postanowienia Protokołu 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przyjętej przez Radę Europy i podpisanej przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Protokół ten zobowiązuje do zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach.

Na podstawie przedstawionych powyżej dokumentów, do przestrzegania których zobowiązała się Polska uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >