Czy brytyjscy muzułmanie poparli zamach na dziennikarzy Charlie Hebdo?

26.11.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Z danych, przedstawionych w sondażu(str. 14) wynika, iż 32% wyznawców Islamu mieszkających w Wielkiej Brytanii rozumieją motywy ataków na redakcję Charlie Hebdo z powodu zniewagi ich religii. Ten sam procent respondentów stwierdził, iż nie byli zaskoczeni atakami w Paryżu. Z kolei 27% respondentów przyznało, że odczuwa pewną sympatię do motywów stojących za zamachami na redakcję Charlie Hebdo. Zbigniew Ziobro mówił o pochwalania i akceptowaniu zamachów na redakcję Charlie Hebdo, takie sformułowanie nie pada w przedstawionym badaniu. Wypowiedź jest manipulacją ponieważ Zbigniew Ziobro podaje prawidłowe dane jednak niewłaściwie je interpretuje.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.