Zdzisław Krasnodębski o rankingu służby zdrowia

05.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia 2014 (EHCI) za Polską znajdują się Litwa, Serbia, Czarnogóra, Rumunia, Bośnia i Hercegowina. Polska jest więc na 6. miejscu od końca. W związku z tym, że Serbia, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina nie należą do Unii Europejskiej uznajemy, że w obrębie UE Polska zajmuje trzecie miejsce od końca.

 

 

źródło: http://www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2014/EHCI_2014_report.pdf

Ranking publikowany jest od 2005 roku. Opracowywany jest na podstawie ogólnodostępnych badań statystycznych, ankiet wypełnianych przez pacjentów oraz niezależnych badań, prowadzonych przez Health Consumer Powerhouse Ltd, prywatną szwedzką firmę oceniającą standardy europejskiej i kanadyjskiej służby zdrowia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.