Zmiany wynagrodzeń poselskich w wypowiedziach polityków

10.04.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W dniach 6-7 kwietnia 2018 r. Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż dla “Wiadomości” TVP1. Jedno z pytań dotyczyło propozycji Komitetu Politycznego PiS, przedstawionej przez Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, która zakłada przedstawienie projektu ustawy mającej na celu obniżenie o 20 proc. pensji poselskich i senatorskich, wprowadzenie nowych limitów wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów (oraz dla ich zastępców), a także zniesienie dodatkowych świadczeń dla kierownictwa spółek Skarbu Państwa, w tym spółek komunalnych.

Na pytanie “Czy zgadzasz się z propozycją obniżenia pensji posłów, senatorów i samorządowców, np. prezydentów i burmistrzów miast, wystosowaną przez Jarosława Kaczyńskiego?”, 72 proc. badanych odpowiedziało “tak”, 16 proc. badanych – “nie”, a 12 proc. – “trudno powiedzieć”.

Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej przez respondenta) na próbie badawczej 1017 respondentów.

zrzut-ekranu-2018-04-10-o-16-54-47
(źródło: screen z “Wiadomości” TVP1, dn. 08.04.2018 r., 01:55)

Share The Facts
Karol Karski
Eurodeputowany PiS


Społeczeństwo uważa, że te wynagrodzenia należy ograniczyć (…) 72 proc. respondentów powiedziało że tak, a 16% że nie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.