Zmiany wynagrodzeń poselskich w wypowiedziach polityków

5 kwietnia 2018 r. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie projektu ustawy obniżającej pensje poselskie o 20 proc. Propozycja ta była komentowana m.in. przez Karola Karskiego w programie Popołudniowa Rozmowa RMF FM 9 kwietnia 2018 r. oraz przez Kornela Morawieckiego w programie Poranna Rozmowa RMF FM 10 kwietnia 2018 r.

Sprawdzone wypowiedzi

Karol Karski

Skoro społeczeństwo uważa, że te wynagrodzenia należy ograniczyć, a 72 proc. respondentów powiedziało że tak, a 16% że nie, to chcemy wykonać wolę naszych wyborców.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W dniach 6-7 kwietnia 2018 r. Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż dla “Wiadomości” TVP1. Jedno z pytań dotyczyło propozycji Komitetu Politycznego PiS, przedstawionej przez Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, która zakłada przedstawienie projektu ustawy mającej na celu obniżenie o 20 proc. pensji poselskich i senatorskich, wprowadzenie nowych limitów wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów (oraz dla ich zastępców), a także zniesienie dodatkowych świadczeń dla kierownictwa spółek Skarbu Państwa, w tym spółek komunalnych.

Na pytanie “Czy zgadzasz się z propozycją obniżenia pensji posłów, senatorów i samorządowców, np. prezydentów i burmistrzów miast, wystosowaną przez Jarosława Kaczyńskiego?”, 72 proc. badanych odpowiedziało “tak”, 16 proc. badanych – “nie”, a 12 proc. – “trudno powiedzieć”.

Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej przez respondenta) na próbie badawczej 1017 respondentów.

zrzut-ekranu-2018-04-10-o-16-54-47
(źródło: screen z “Wiadomości” TVP1, dn. 08.04.2018 r., 01:55)

Share The Facts
Karol Karski
Eurodeputowany PiS


Społeczeństwo uważa, że te wynagrodzenia należy ograniczyć (…) 72 proc. respondentów powiedziało że tak, a 16% że nie.

Kornel Morawiecki

Szef KGHMu, który podlega pod ministra energetyki Tchórzewskiego zarabia kilkakrotnie, dziesięciokrotnie więcej niż pan minister.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zasady ustalania pensji ministrów określone są w ustawie o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i w rozporządzeniu Prezydenta RP w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2017 r. kwota bazowa, od której zależy  wysokość pensji osób na kierowniczych stanowiskach państwowych wynosiła 1 800 zł. Kwota ta jest określana w ustawie budżetowej. Do obliczenia wymiaru płacy stosuje się mnożniki przypisane określonemu stanowisku:

6,2 – Prezes Rady Ministrów,
5,7 – wicepremier,
5,6 – minister.

Z tego wynika, że miesięczne wynagrodzenie pracy ministra, w tym Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, wynosi 10 080 zł.

Natomiast wynagrodzenie prezesa zarządu KGHM za rok 2017 podany w raporcie rocznym wynosi 1 167 000 zł od lutego do grudnia, czyli miesięczna pensja to około 106 tys. złotych.

Na podstawie tych danych możemy stwierdzić prawdziwość stwierdzenia o dziesięciokrotnie większej pensji prezesa zarządu spółki skarbu państwa od ministra polskiego rządu.

Share The Facts
Kornel Morawiecki
Poseł na Sejm VIII kadencji


Szef KGHMu, który podlega pod ministra energetyki Tchórzewskiego zarabia kilkakrotnie, dziesięciokrotnie więcej niż pan minister.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >