Debata polityczna w Jedynce PR

W Jedynce Polskiego Radia odbyła się debata polityczna nt. polityki socjalnej z udziałem: Marzena Okła-Drewnowicz (PO), Elżbieta Rafalska (PiS), Tadeusz Tomaszewski (SLD), Elżbieta Seredyn (PSL), Tomasz Szlązak (SP), Zofia Popiołek (TR).

 

Sprawdzone wypowiedzi

Zofia Popiołek

My żeśmy wnieśli ustawę o lokatorach w kamienicach prywatnych, w tej chwili jest w Lasce Marszałkowskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

16 maja 2014 roku grupa posłów Twojego Ruchu wniosła “Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”, a następnie 6 czerwca 2014 poprawkę do tego projektu. 1 lipca 2014 roku projekt został skierowany do opinii organizacji samorządowych.

Zofia Popiołek

Ciągle się narzeka na kolejki u lekarzy, a jest katastrofalna sytuacja, jeżeli chodzi o specjalistów, dlatego że jest wyrwa pokoleniowa, jeżeli chodzi o specjalistów, jest dużo mniejszy nabór na akademie, na uniwersytety medyczne, natomiast mówię, te limity na specjalizacje są tak ograniczone.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia w okresie od roku akademickiego 2006/2007 do 2013/2014 limity przyjęć na kierunek lekarski w Polsce są systematycznie zwiększane.

Jedynie w roku akademickim 2008/2009 liczba miejsc na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym była niższa w porównaniu z rokiem poprzednim, mimo to liczba miejsc na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym również wzrosła.

Porównując bieżący rok akademicki, uwzględniając tylko kandydatów na kierunek lekarski w trybie stacjonarnym, w porównaniu roku akademickiego 2006/2007 liczba przyjętych na studia wzrosła o 56,06%.

 

Elżbieta Seredyn

1 listopada zmienia się kryterium [dochodowe] na wyższe.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Kwestię kryterium dochodowego odnaleźć można w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Zmianę kwot tychże kryteriów, która nastąpi 1 listopada, komunikat ministerstwa, jak i również rozporządzenie, znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Elżbieta Seredyn

Żłobki wtedy, w 2011 roku, kiedy ruszał resortowy program „Maluch”, to niespełna kilkaset, jeśli chodzi o liczbę, natomiast dziś jest 2,5 tysiąca, a nawet więcej.

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało statystyki przedstawiające informacje zbiorcze na temat żłobków w latach 2011- 2014. Istotnie,  liczba żłobków w 2011 roku wynosiła 523, stan na 2014 r. wynosi jednak 1321 tychże instytucji.

 

Marzena Okła-Drewnowicz

Sto [milionów zł na żłobki] było 2 lata temu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ustawie budżetowej na rok 2012 w cz. 83, poz. 58, przeznaczono 51 mln złotych na tworzenie i funkcjonowanie miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. W 2012 roku w ramach programu „Maluch”* było możliwe otrzymanie przez samorządy dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem żłobków do 50% wartosci kosztów, co daje drugie 51 mln. Łącznie wiec z budżetu państwa jak i z budżetów samorzadu w 2012 roku przeznaczono na żłobki ponad 100 mln.

 

Marzena Okła-Drewnowicz

Nie tylko (mówię jeszcze o poprzedniej kadencji) wydłużyliśmy urlop macierzyński do 26 tygodni, ale w tej kadencji już wprowadziliśmy roczny urlop rodzicielski i potrafiliśmy to zrobić.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas VI Kadencji Sejmu RP weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku, wprowadzająca zmiany w Kodeksie Pracy. Zgodnie z tą ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2009 roku, pracownica ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, oraz maksymalnie* do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w przypadku urodzenia jednego dziecka, przy większej ilości dzieci okres ten wydłuża się) co daje łącznie do 26 tygodni.

Również prawdą jest, że zgodnie z Ustawą z dnia 28 maja 2013 r. wprowadzoną za obecnej, VII Kadencji Sejmu RP, od 17 czerwca 2013 możliwe jest po odbyciu 26 tygodni urlopu macierzyńskiego (20 tyg. urlopu podstawowego i 6 tyg. dodatkowego) uzyskanie kolejnych 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, co daje łącznie 52 tygodnie czyli 1 rok.

Marzena Okła-Drewnowicz

W roku 2014 jednak więcej dzieci się urodziło niż w latach poprzednich.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Są dane dopiero  pierwszego kwartału 2014, rok 2014 się jeszcze nie skończył.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >