Wszyscy przekraczający granicę mają paszporty? Fałsz!