Ruskie trolle w Twoim mieście – jak działa skoordynowana dezinformacja?