StopFake: Masowe ofiary wśród ludności cywilnej obwodu kijowskiego – inscenizacja