Czas czytania: około min.

10. Posiedzenie Sejmu – prawo o prokuraturze

01.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

“Jeżeli chodzi o ustrój prokuratury II Rzeczypospolitej, to wówczas Naczelny Prokurator był jej naczelnym organem i zwierzchnikiem prokuratorów. Urząd ten utworzono w 1919 r. i utrzymany został w 1928 r. (Dekret z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego (Dz. Pr. P. P. z 1919 r., Nr 15, poz. 199); rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. − Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1928 r., Nr 12, poz. 93 ze zm.)). W obu tych regulacjach funkcję Naczelnego Prokuratora sprawował z urzędu Minister Sprawiedliwości. Organem pomocniczym Naczelnego Prokuratora był Nadzór Prokuratorski”.

KĘDZIERSKI J., O niezależności prokuratury – w kręgu faktów i mitów, “Prokuratura i Prawo” 2009, nr 1

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.