10. Posiedzenie Sejmu – prawo o prokuraturze

01.02.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z rocznymi raportami statystycznymi Policji, największy spadek przestępczości odnotowano w 2014 r. (okres rządów koalicji PO-PSL) – 14%.

W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz urzędowania Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości spadek przestępczości wyglądał następująco:

  • 2005 – 5,6%
  • 2006 – 6,7%
  • 2007 – 10,5%

W związku z tym wypowiedź należy uznać za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.